Seutuhallituksen kokous

Tapahtumapaikka:

Seutuhallitus johtaa seutuyhteistyön toteutusta ja toimeenpanoa seutustrategian pohjalta. Seutuhallitus käynnistää seudullisia yhteistyöhankkeita, tekee jäsenkunnille esityksiä seudullisista ratkaisuista ja seuraa toimeenpanoa. Lisäksi seutuhallitus vastaa kuntayhtymän talouden ja hallinnon järjestämisestä.

Katso tulevan kokouksen esityslista ja liitteet

Tapahtuman tiedot

Tapahtuma päättyi 22.12.2021

Tapahtuma-aika
25.11.2020 8:15