Seutuhallituksen kokous

29.9.2021 8:15

Tapahtumapaikka:

Seutuhallitus johtaa seutuyhteistyön toteutusta ja toimeenpanoa seutustrategian pohjalta. Seutuhallitus käynnistää seudullisia yhteistyöhankkeita, tekee jäsenkunnille esityksiä seudullisista ratkaisuista ja seuraa toimeenpanoa. Lisäksi seutuhallitus vastaa kuntayhtymän talouden ja hallinnon järjestämisestä.

Katso tulevan kokouksen esityslista ja liitteet

Tapahtuman tiedot

Tämä on toistuva tapahtuma.

Seuraava tapahtuma-aika
29.9.2021 8:15
Tämän tapahtuman tulevat tapahtuma-ajat: