Yhteistyön tuloksia

Tampereen kaupunkiseudulla teemme Suomen vaikuttavinta seutuyhteistyötä. Tällä sivulla voit tutustua seutuyhteistyönä laadittuihin selvityksiin, sunnitelmiin ja linjauksiin. Sivulla on nähtävillä tuloksia nykyiseltä ja edeltävältä seutuhallituskaudelta, vuodesta 2012 alkaen. Seutuyhteistyötä on tehty jo vuodesta 2005.

Seutuyhteistyön perusta


Yhdyskuntarakenteen suunnittelu

Maankäyttö ja asuminen

Keskitehokkaan asumisen mallintaminen (yhteistyöhanke TTY:n kanssa), 2012

Liikennejärjestelmä

Seudulliset organisaatiot

Yhteistyösopimukset

Maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus (MAL-sopimus) valtion kanssa


Hyvinvointipalvelut

Yksityisen varhaiskasvatuksen käsikirja, 2017


Ilmastotyö


Infrapalvelut

Satamatoimintojen ja vesistöjen virkistyskäytön seudullinen kehittäminen, 2017, video


Elinkeinojen ja osaamisen kehittäminen

Käytännön toteutukset

  • Kaupunkiseudun EU-yhteystoiminta

Seudulliset organisaatiot

Kuntien tukipalvelut

Strategiset suunnitelmat

  • Seudullinen tietohallintostrategia

Seudulliset organisaatiot

  • Tietohallinnon seudullinen johtoryhmä

Yhteistyösopimukset

  • Kuljetusten yhdistämiskeskus

Muita yhteistyön tuloksia, mm.

  • Kaupunkiseudun edunvalvonta
  • Kansallisen maankäytön, asumisen ja liikenteen -seutuverkoston hallinnointi
  • SeutuNet-tilastopalvelu
  • Sisäisen seutuviestinnän hyvä toimintamalli jäsenkunnissa