Yhteistyön tuloksia

Tampereen kaupunkiseudulla teemme Suomen vaikuttavinta seutuyhteistyötä. Tällä sivulla voit tutustua seutuyhteistyönä laadittuihin selvityksiin, sunnitelmiin ja linjauksiin. Sivulla on nähtävillä tuloksia nykyiseltä ja edeltävältä seutuhallituskaudelta, vuodesta 2012 alkaen. Seutuyhteistyötä on tehty jo vuodesta 2005.

Seutuyhteistyön perusta


Yhdyskuntarakenteen suunnittelu

Maankäyttö ja asuminen

Liikennejärjestelmä

Lähijunaliikenteen skenaariot 2021 pdf 4.41 MB Liikennejärjestelmäsuunnitelman kehittämisohjelma pdf 5.05 MB Kävelyn ja pyöräliikenteen kehittämisohjelma 2.0 pdf 3.21 MB Kävellen ja pyöräillen kohti hiilineutraalia kaupunkiseutua, 2019 pdf 2.07 MB Raitiotien tulevaisuuden suunnat 2018 pdf 8.23 MB Pysäköinnin seudulliset periaatteet pdf 2.43 MB Tampere-Helsinki-radan aluetaloudelliset vaikutukset pdf 2.72 MB Tampereen ympäryskuntien latauspistesuunnitelma pdf 8.90 MB Kävelyn ja pyöräilyn seurantakatsaus, 2017 pdf 2.03 MB Koulumatkakysely, 2015 pdf 1.41 MB Esite lähijunaliikenteen selvityksestä, 2016 pdf 437.54 KB Lähijunaliikenteen kehittäminen: asemien ja liikenteen suunnittelu, 2016, loppuraportti pdf 4.26 MB Lähijunaliikenteen kehittäminen: asemien ja liikenteen suunnittelu, 2016, Liite 1: palvelutasovaatimukset pdf 803.72 KB Lähijunaliikenteen kehittäminen: asemien ja liikenteen suunnittelu, 2016, Liite 2: Suunnitelmakartat pdf 5.21 MB Lähijunaliikenteen kehittäminen: asemien ja liikenteen suunnittelu, 2016, Liite 3: Aikataulurakenteet pdf 330.16 KB Lähijunaliikenteen kehittäminen: asemien ja liikenteen suunnittelu, 2016, Liite 4: Maankäyttötarkastelut pdf 5.72 MB Lähijunaliikenteen kehittäminen: asemien ja liikenteen suunnittelu, 2016, esittelydiat pdf 1.52 MB Kävelyn ja pyöräilyn seuranta Tampereen kaupunkiseudulla, 2015, loppuraportti pdf 1.15 MB Kävelyn ja pyöräilyn seuranta Tampereen kaupunkiseudulla, 2015, esittelydiat pdf 2.11 MB Kävelyn ja pyöräilyn seuranta Tampereen kaupunkiseudulla, Juha Ruonalan diplomityö, 2015 pdf 7.30 MB SUMP – Kestävän kaupunkiliikenteen esiselvitys, 2015 pdf 10.34 MB SUMP-esiselvitys 2015, Näkökulmia kestävään kaupunkiliikenteeseen, professori Jorma Mäntynen pdf 5.13 MB Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan henkilöliikennetutkimus, 2013 pdf 1.85 MB Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma, 2012 pdf 5.22 MB Lähijunaliikenteen kehittämisselvitys, 2012 pdf 11.24 MB

MAL-rahoituksen kohdentamiseksi on tehty esisuunnittelua mm. liityntäpysäköintikohteiden tunnistamiseksi seudulla sekä kestävän liikkumisen käytävän kehittämishankkeiksi.

Seudulliset organisaatiot

Yhteistyösopimukset

Maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus (MAL-sopimus) valtion kanssa


Hyvinvointipalvelut

Yksityisen varhaiskasvatuksen käsikirja, 2017


Ilmastotyö


Infrapalvelut

Satamatoimintojen ja vesistöjen virkistyskäytön seudullinen kehittäminen, 2017, video


Elinkeinojen ja osaamisen kehittäminen

Käytännön toteutukset

  • Kaupunkiseudun EU-yhteystoiminta

Seudulliset organisaatiot

Kuntien tukipalvelut

Strategiset suunnitelmat

  • Seudullinen tietohallintostrategia

Seudulliset organisaatiot

  • Tietohallinnon seudullinen johtoryhmä

Yhteistyösopimukset

  • Kuljetusten yhdistämiskeskus

Muita yhteistyön tuloksia, mm.

  • Kaupunkiseudun edunvalvonta
  • Kansallisen maankäytön, asumisen ja liikenteen -seutuverkoston hallinnointi
  • SeutuNet-tilastopalvelu
  • Sisäisen seutuviestinnän hyvä toimintamalli jäsenkunnissa