Tampereen kaupunkiseudulla teemme Suomen vaikuttavinta seutuyhteistyötä. Tällä sivulla voit tutustua seutuyhteistyönä laadittuihin selvityksiin, sunnitelmiin ja linjauksiin. Sivulla on nähtävillä tuloksia nykyiseltä ja edeltävältä seutuhallituskaudelta, vuodesta 2012 alkaen. Seutuyhteistyötä on tehty jo vuodesta 2005.

Seutuyhteistyön perusta

Seutustrategia Vehreä metropolimme (2022)


Yhdyskuntarakenteen suunnittelu

Maankäyttö ja asuminen

Rakennesuunnitelma 2040+

Asuntopoliittinen ohjelma Hyvää asumista kaikille 2021

Liikennejärjestelmä

Liikenteen ja liikkumisen teknologiat osana Tampereen kaupunkiseudun liikennejärjestelmän kestävää kehitystä 2024 pdf 4,87 Mt Tampereen kaupunkiseudun kestävän ja turvallisen liikkumisen suunnitelma, 2023 pdf 14,03 Mt Tampereen seudun pyöräliikenteen pääreittien inventointi ja kehittäminen, 2023 pdf 2,11 Mt Hankekortit: Tampereen seudun pyöräliikenteen pääreittien inventointi ja kehittäminen, 2023 pdf 5,39 Mt Suuntaviivoja joukkoliikenteen kehittämiseen -raportti, 2023 pdf 2,86 Mt Ratakapasiteettiselvitys 2023 pdf 3,57 Mt Pyöräliikenteen seudulliset pääreitit ja laatutaso 2022 pdf 20,15 Mt Lähijunaliikenteen tavoitteellinen tulevaisuuskuva vuosille 2030 ja 2050 ja tiekartta toteutukselle pdf 5,14 Mt Tampereen kaupunkiseudun pysäköintiperiaatteet, 2022 pdf 3,85 Mt Lähijunaliikenteen skenaariot 2021 pdf 4,41 Mt Liikennejärjestelmäsuunnitelman kehittämisohjelma pdf 5,05 Mt Kävelyn ja pyöräliikenteen kehittämisohjelma 2.0 pdf 3,21 Mt Kävellen ja pyöräillen kohti hiilineutraalia kaupunkiseutua, 2019 pdf 2,07 Mt Raitiotien tulevaisuuden suunnat 2018 pdf 8,23 Mt Pysäköinnin seudulliset periaatteet pdf 2,43 Mt Tampere-Helsinki-radan aluetaloudelliset vaikutukset pdf 2,72 Mt Tampereen ympäryskuntien latauspistesuunnitelma pdf 8,90 Mt Kävelyn ja pyöräilyn seurantakatsaus, 2017 pdf 2,03 Mt Koulumatkakysely, 2015 pdf 1,41 Mt Esite lähijunaliikenteen selvityksestä, 2016 pdf 437,54 kt Lähijunaliikenteen kehittäminen: asemien ja liikenteen suunnittelu, 2016, loppuraportti pdf 4,26 Mt Lähijunaliikenteen kehittäminen: asemien ja liikenteen suunnittelu, 2016, Liite 1: palvelutasovaatimukset pdf 803,72 kt Lähijunaliikenteen kehittäminen: asemien ja liikenteen suunnittelu, 2016, Liite 2: Suunnitelmakartat pdf 5,21 Mt Lähijunaliikenteen kehittäminen: asemien ja liikenteen suunnittelu, 2016, Liite 3: Aikataulurakenteet pdf 330,16 kt Lähijunaliikenteen kehittäminen: asemien ja liikenteen suunnittelu, 2016, Liite 4: Maankäyttötarkastelut pdf 5,72 Mt Lähijunaliikenteen kehittäminen: asemien ja liikenteen suunnittelu, 2016, esittelydiat pdf 1,52 Mt Kävelyn ja pyöräilyn seuranta Tampereen kaupunkiseudulla, 2015, loppuraportti pdf 1,15 Mt Kävelyn ja pyöräilyn seuranta Tampereen kaupunkiseudulla, 2015, esittelydiat pdf 2,11 Mt Kävelyn ja pyöräilyn seuranta Tampereen kaupunkiseudulla, Juha Ruonalan diplomityö, 2015 pdf 7,30 Mt SUMP – Kestävän kaupunkiliikenteen esiselvitys, 2015 pdf 10,34 Mt SUMP-esiselvitys 2015, Näkökulmia kestävään kaupunkiliikenteeseen, professori Jorma Mäntynen pdf 5,13 Mt Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan henkilöliikennetutkimus, 2013 pdf 1,85 Mt Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma, 2012 pdf 5,22 Mt Lähijunaliikenteen kehittämisselvitys, 2012 pdf 11,24 Mt

MAL-rahoituksen kohdentamiseksi on tehty esisuunnittelua mm. liityntäpysäköintikohteiden tunnistamiseksi seudulla sekä kestävän liikkumisen käytävän kehittämishankkeiksi.

Seudulliset organisaatiot

Yhteistyösopimukset

Maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus (MAL-sopimus) valtion kanssa


Sivistyspalvelut

Lukiokoulutuksen seutuvertailu 2021

Seutuliike -ohjelman kärkihankkeet ja toimenpidesuunnitelma 2023+ pdf 2,95 Mt Tampereen seudun alueellisen eriytymisen ja koulusegregaation ehkäisy -hankkeen loppuraportti (2023) pdf 862,59 kt KunnonKartta-tutkimuksen raportti 2022 pdf 7,84 Mt Maankäytön ja sivistyspalveluiden yhteistyökäytännöt Tampereen kaupunkiseudulla 2022 pdf 434,39 kt Varhaiskasvatuksen seutuvertailu 2021 pdf 1,07 Mt Esi- ja perusopetuksen seutuvertailu 2021 pdf 1,19 Mt Lukiokoulutuksen tiekartta 2022+ pdf 735,41 kt Lukiokoulutuksen tiekartta / Yhteistyön tulevaisuus -työpajan yhteenveto 17.8.2021 pdf 924,41 kt Ilmiölähtöisen hyvinvointijohtamisen käsikirja / HYMY pdf 525,85 kt Nuorisopalvelut Tampereen kaupunkiseudulla: nykytila ja tulevaisuus pdf 1,23 Mt Koulumatka- ja liikkumiskyselyn tulokset 2022 pdf 1,85 Mt Varaamo-tilavarauspalvelu Tampereen kaupunkiseudulla 2020 pdf 1,16 Mt Esi- ja perusopetuksen seutuvertailu 2020 pdf 1,05 Mt Varhaiskasvatuksen seutuvertailu 2020 pdf 1 006,66 kt Taiteen perusopetus Tampereen kaupunkiseudulla 2020 pdf 1,16 Mt Esi- ja perusopetuksen seutuvertailu 2019 pdf 657,71 kt Lukiokoulutuksen seutuvertailu 2019 pdf 450,61 kt Varhaiskasvatuksen seutuvertailu 2019 pdf 763,77 kt Raportti Tampereen kaupunkiseudun asuinalueiden eriytymiskehityksesta pdf 6,95 Mt Seutureittien ja virkistysalueiden suunnitelma pdf 5,41 Mt SeutuLiike-ohjelmatyö 2019 pdf 2,12 Mt Lukiokoulutuksen nykytilakuvaus pdf 929,29 kt Esiopetuksen järjestäminen Tampereen kaupunkiseudulla: nykytila ja laajentamisen edellytykset pdf 4,81 Mt HYMY-selvitys 2018: Elinympäristön hyvinvointivaikutusten mallintaminen kuntien hyvinvointikertomuksissa ja -johtamisessa Tampereen kaupunkiseudulla ja Porissa pdf 2,67 Mt

Lukiokoulutuksen seutuvertailu 2020

Yksityisen varhaiskasvatuksen käsikirja, 2017


Ilmastotyö


Infrapalvelut

Satamatoimintojen ja vesistöjen virkistyskäytön seudullinen kehittäminen, 2017, video


Elinkeinojen ja osaamisen kehittäminen

Käytännön toteutukset

  • Kaupunkiseudun EU-yhteystoiminta

Seudulliset organisaatiot

Kuntien tukipalvelut

Strategiset suunnitelmat

  • Seudullinen tietohallintostrategia

Seudulliset organisaatiot

  • Tietohallinnon seudullinen johtoryhmä

Yhteistyösopimukset

  • Kuljetusten yhdistämiskeskus

Muita yhteistyön tuloksia, mm.

  • Kaupunkiseudun edunvalvonta
  • Kansallisen maankäytön, asumisen ja liikenteen -seutuverkoston hallinnointi
  • SeutuNet-tilastopalvelu
  • Sisäisen seutuviestinnän hyvä toimintamalli jäsenkunnissa