Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta vastaa siitä, että kuntayhtymän hallinnon ja talouden tarkastus on järjestetty asianmukaisella tavalla. Lisäksi tarkastuslautakunta valmistelee yhtymäkokoukselle kuntayhtymän tilintarkastajien valinnan.

Tarkastuslautakunnan seuraava kokous ilmoitetaan tällä sivulla viikkoa ennen kokousta.

Tarkastuslautakunnalla on tärkeä tehtävä toiminnan tuloksellisuuden arvioinnissa. Tarkastuslautakunnan on annettava lausuntonsa (arviointikertomus) yhtymäkokoukselle kuntayhtymän toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Lisäksi tarkastuslautakunta valvoo kuntayhtymän luottamushenkilöiden ja seutujohtajan sidonnaisuusilmoituksia. Sidonnaisuusilmoitukset ovat nähtävillä tällä sivulla.

Yhtymäkokous valitsee tarkastuslautakunnan ja nimeää sen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Tarkastuslautakunnan jäsenet 2021-2023

Puheenjohtaja
Tienari Tapani, Ylöjärvi

Jäsenet

Korhonen Auli, vpj., Tampere

Jokilampi Jussi, Kangasala

Räsänen Kaisa, Nokia

Sihteeri
Juhani Pohjonen, seutusihteeri puh. 040 587 8557

Tarkastuslautakunnan kokous 11.4.2024

Tarkastuslautakunnan arviointikertomukset 2021-2023

Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat 2021-23

Sidonnaisuusilmoitukset