Perheen ja tuottajan välinen sopimus lapsen varhaiskasvatuksesta

Yksityisessä päiväkodissa ja perhepäiväkodissa

Varhaiskasvatuksen järjestämisen tulee aina perustua palveluntuottajan ja asiakkaan väliseen kirjalliseen sopimukseen (Varhaiskasvatuslaki 18 §).

Palvelun tuottajat, joiden toimintaa tuetaan yksityisen hoidon tuella tai palvelusetelillä, tekevät varhaiskasvatusta saavien lasten huoltajien kanssa palvelusopimuksen, jossa sovitaan muun muassa palvelun sisällöstä, laajuudesta ja hinnasta. Tuottajat voivat käyttää omaa sopimuslomakettaan tai seudullista palvelusopimusta. Sopimuksessa on kuitenkin käsiteltävä yksityiskohdat vähintään siinä laajuudessa mitä seudullisessa palvelusopimuksessa on esitetty.

Hankkiessaan varhaiskasvatusta yksityiseltä toimijalta huoltajien on hyvä kiinnittää erityistä huomiota palvelusopimuksen sisältöön. Siihen on huolellisesti kirjattava muun muassa varhaiskasvatuksen aloituksen ajankohta, hoidon mahdollinen päättyminen ja sopimuksen irtisanomisaika, varhaiskasvatuspäivän pituus, hoitomaksun suuruus ja kuukaudet joilta hoitomaksua peritään, lapsen poissaolojen hyvitys sekä päiväkodin sulkuaikoihin liittyvät käytännöt.

Ostopalveluna tuotetun varhaiskasvatuksen osalta sopijaosapuolina ovat kunta ja lapsen huoltajat. Ostopalvelupäiväkodissa aloittava huoltaja täyttää palvelun tuottajan kanssa kunnallisen hoitosopimuksen, jonka palveluntuottaja toimittaa kuntaan. Hoitosopimus perustuu kunnan tekemään varhaiskasvatuspäätökseen ja se on perusteena huoltajilta perittävälle varhaiskasvatusmaksulle.

Lasten läsnäolojen seuranta / päiväkirjat

Kunnilla on erilaisia käytäntöjä lasten läsnäolotietojen seuraamiseen ja päiväkirjojen toimittamiseen. Sijaintikunnan viranomainen ohjeistaa toimijaa.