Tampereen seudullisen raitiotien yleissuunnitelmassa kuvataan raitiotien laajentamista Tampereelta Pirkkalan, Kangasalan ja Ylöjärven suuntiin. Seudullista raitiotietä suunnitellaan laajennettavaksi vaiheittain seudulliseksi aina 2040-luvulle asti.

Katso video: Missä seudullinen raitiotie tulisi kulkemaan?

Tampereen raitiotien seudullisessa yleissuunnitelmassa (2021) määritettiin varaukset Tampereen kuntarajat ylittäville raitiotieradoille. Ratavarausten sijainnit kulkevat Tampereen Hatanpäältä Härmälän kautta Pirkkalaan, Tays Keskussairaalalta Koilliskeskuksen kautta Kangasalan Lamminrahkaan ja Tampereen Lielahdesta Ylöjärvelle. Lisäksi suunnitelmassa ovat ratavaraukset Kangasalan Saarenmaalle.

Kuva: Raitiotien suunnitellut linjaukset Tampereen raitiotien seudullisen yleissuunnitelman mukaan.

Suunnitelman ratavaraukset palvelevat kuntien yleis- ja asemakaavoitusta sekä liikennejärjestelmän ja kunnallistekniikan verkoston suunnittelua.

”Raideliikenne rakentaa Tampereen seudusta eurooppalaista kaupunkiseutua. Se on tulevaisuuden vetovoimatekijä niin Tampereella kuin kehyskunnissa”, seutujohtaja Päivi Nurminen sanoo.

Ratahaara kerrallaan 2040-luvulle asti

Raitiotien seudullisen yleissuunnitelman yhteydessä laadittiin alustava arvio raitiotiejärjestelmän jatkorakentamisen aikataulusta ja toteutusjärjestyksestä. Tavoitteena on laajentaa Tampereen raitiotiejärjestelmää vaiheittain seudulliseksi 2040-luvulle asti.

Raitiotien rakentaminen on suunniteltu tehtäväksi ratahaara kerrallaan. Tällöin Koilliskeskus-Pirkkala ratahaara voitaisiin rakentaa 2025-2028, Hiedanranta-Ylöjärvi 2029-2032, Koilliskeskus-Lamminrahka 2033-2036, Hatanpää-Vuores 2030-luvulla ja Hervanta-Saarenmaa 2040-luvulla.

Kuva: Raitiotiejärjestelmän suunniteltu laajentaminen vuosikymmenittäin.

Raitiotiejärjestelmän määrätietoinen kehittäminen edellyttää suunnittelun jatkamista. Kehittäminen on osa Tampereen kaupunkiseudun kuntien ja valtion kesken allekirjoitettua maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimusta eli MAL-sopimusta.

Raitiotien seudulliseen yleissuunnitelmaan voi tutustua Tampereen kaupungin sivuilla tai seuturatikka.fi -sivulla. Yleissuunnitelmasta löytyvät ratalinjausten tarkemmat suunnitelmakartat ja vaikutusarvioinnit.