Yhtymäkokous

Yhtymäkokous käyttää Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa.

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän seuraava yhtymäkokous ilmoitetaan tällä sivulla viikkoa ennen kokousta.

Yhtymäkokouksen tehtävänä on mm.:

  • valita seutuhallitus ja nimetä sen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
  • hyväksyä toimintasuunnitelma ja talousarvio
  • päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta
  • hyväksyä hallintosääntö ja tarkastussääntö
  • valita tarkastuslautakunta.

Jokaisella jäsenkunnalla on yhtymäkokouksessa yksi edustaja.  Kuntien äänimäärät ovat seuraavat: Kangasala 3, Lempäälä 2, Nokia 3, Orivesi 2, Pirkkala 2, Tampere 10, Vesilahti 2 ja Ylöjärvi 3 ääntä.

Jäsenkuntien edustajien äänivallan perusteista säädetään kuntayhtymän perussopimuksessa. Sen mukaan kunnalla on ensimmäistä 25 000 asukasta kohti kaksi ääntä ja sen jälkeen jokaista alkavaa 25 000 asukasta kohti yksi ääni, kuitenkin enintään puolet kokouksessa edustettuina olevien jäsenkuntien yhteisestä äänimäärästä.

Yhtymäkokouksen 20.12.2023 aineistot

Yhtymäkokouksen / jatkokous 22.8.2023 aineistot

Yhtymäkokouksen 21.6.2023 aineistot

Yhtymäkokouksen 21.12.2022 aineistot

Yhtymäkokouksen 22.6.2022 aineistot

Yhtymäkokouksen 22.12.2021 aineistot

Yhtymäkokouksen 8.9.2021 aineistot

Yhtymäkokouksen 23.6.2021 aineistot