Seutujohtajan viranhaltijapäätökset

Seutujohtajan viranhaltijapäätökset julkaistaan tällä sivulla. Oikaisuvaatimusohje on aina päätöksen liitteenä


Seutujohtaja vastaa kuntayhtymän operatiivisesta johtamisesta. Seutujohtaja päättää mm. hankinnoista 60 000 euroon asti, valitsee alaisensa henkilöstön työsuhteeseen ja päättää tarvittavista muista kuntayhtymän operatiiviseen johtamiseen liittyvistä asioista. Seutuhallitus ottaa seutujohtajan vakinaiseen virkasuhteeseen.