Uuden perhepäivätoiminnan käynnistäminen

Suunniteltaessa yksityiseksi perhepäivähoitajaksi ryhtymistä on arvioitava sekä oman kodin että lähiympäristön soveltuvuutta ja turvallisuutta perhepäivähoitotoimintaan. Tällöin kannattaa tutustua päivähoidon turvallisuussuunnitteluoppaaseen. Oman kodin käyttöä perhepäivähoitopaikkana on tärkeä pohtia myös yhdessä perheenjäsenten kanssa ennen toiminnan aloittamista.

Yksityinen perhepäivähoitaja työskentelee yksityisenä yrittäjänä ja hänen on ilmoittaudut­tava ennakkoperintärekisteriin. Ilmoittautuminen tapahtuu verohallinnon internetsivuilla osoit­teessa www.vero.fi ja verotoimistossa. Lisäksi perhepäivähoitajan tulee ottaa itselle lakisää­teinen YEL-vakuutus. Perhepäivähoitajille suositellaan myös vastuuvakuutuksen ottamista. YEL-vakuutuksesta saa lisätietoa osoitteesta www.tyoelake.fi. Vastuuvakuutuksia myyvät vakuutusyhtiöt.

Suunnitellessaan yksityisen perhepäivähoitotoiminnan aloittamista perhepäivähoitajaksi aikova tutustuu yksityistä varhaiskasvatusta koskeviin lakeihin sekä ilmoitukseen yksityisenä perhepäivähoitajana toimimisen aloittaminen ja muuttaminen -lomakkeeseen. Sen jälkeen toimija ottaa yhteyttä oman kuntansa viranomaiseen ja sopii hyväksymiskäytänteistä, joiden tarkoituksena on arvioida sekä perhepäivähoitajan että kodin soveltuvuus perhepäivähoitotoimintaan. Hyväksymiskäynnillä täytetään ilmoitus yksityisenä perhepäivähoitajana toimimisen aloittaminen ja muuttaminen-lomake sekä allekirjoitetaan vaitiolositoumus ja tarkastetaan rikostaustaote.

Kunnan viranomainen ylläpitää rekisteriä yksityisiksi perhepäivähoitajiksi hyväksytyistä toimijoista.

Muistilista palveluntuottajalle

  1. Varaa riittävästi aikaa toiminnan käynnistämisen suunnitteluun. Huomioi ilmoitusten tekemiseen ja tarkastuskäyntiin kuluva aika.
  2. Tutustu perhepäivähoitotoimintaa säätelevin lakeihin ja asetuksiin sekä ilmoitukseen yksityisenä perhepäivähoitajana toimimisen aloittaminen ja muuttaminen -lomakkeeseen.
  3. Ole yhteydessä oman kuntasi viranomaiseen.
  4. Hanki tarvittavat asiakirjat ja selvitykset. Ilmoittaudu ennakkoperintärekisteriin ja huolehdi vakuutuksista. Huolehdi että kaikki tarvittavat asiakirjat (myös omavalvontasuunnitelma) ovat valmiina.
  5. Valvoja tekee hyväksymiskäynnin ennen toiminnan aloittamista. Huolehdi että kaikki tarvittavat asiakirjat ovat valmiina.

Nettivinkit