Paikkatieto

Kaupunkiseudun paikkatietoryhmä on seudullinen paikkatietoasioiden kehittäjä ja edistäjä. Ryhmän keskeisenä tehtävänä on kehittää ja yhtenäistää kunnissa tuotettavia paikkatieto- ja muita tietoaineistoja. Yhtenäisellä tietopohjalla mahdollistetaan seudullinen tietoon perustuva suunnittelu ja johtaminen.

Paikkatietoryhmän toiminnalla kehitetään ja automatisoidaan tiedonkäsittelyn prosesseja sekä seudullisesti että kunnissa. Ryhmä edistää myös datan avaamista ja saatavuutta eri tahojen tarpeisiin.

Paikkatietoryhmän asiantuntijasihteeri

Jussi Välimäki

Seututietopäällikkö

040 503 2554

jussi.valimaki@tampereenseutu.fi

Paikkatietoryhmän jäsenet

Puheenjohtaja
Mustajoki Anna, kaupungingeodeetti, Tampere

Esittelijä-sihteeri
Välimäki Jussi, paikkatietoasiantuntija, Tampereen kaupunkiseutu

Jäsenet
Kruus-Blomgren Kaarina, paikkatietoinsinööri, Kangasala
Suominen Eero, paikkatietoinsinööri, Lempäälä
Lehtinen Outi, paikkatietoinsinööri, Nokia
Tingvall Seppo, vt. kaavoituspäällikkö, Orivesi
Hurtola Erkka, ympäristötarkastaja, Pirkkala
Lehto Jouko, maanmittausinsinööri, Pirkkala
Pahkasalo Katariina, kehittämiskoordinaattori, Tampere
Laitinen Ville, maanmittausinsinööri, Ylöjärvi
Nieminen Joonas, paikkatietoinsinööri, Ylöjärvi
Vainio Miina, paikkatietosuunnittelija, Pirkanmaan liitto
Seppänen Jan, kehityspäällikkö, Pirkanmaan liitto
Majoinen Arto, paikkatietoasiantuntija, Pirkanmaan ELY-keskus
Uusitalo Jaakko, johtava asiantuntija, Maanmittauslaitos
Kuusela Kaisu, seutusuunnittelupäällikkö, Tampereen kaupunkiseutu
Pohjonen Juhani, seutusihteeri, Tampereen kaupunkiseutu