Paikkatieto

Kaupunkiseudun paikkatietoryhmä on seudullinen paikkatietoasioiden kehittäjä ja edistäjä. Ryhmän keskeisenä tehtävänä on kehittää ja yhtenäistää kunnissa tuotettavia paikkatieto- ja muita tietoaineistoja. Yhtenäisellä tietopohjalla mahdollistetaan seudullinen tietoon perustuva suunnittelu ja johtaminen.

Paikkatietoryhmän toiminnalla kehitetään ja automatisoidaan tiedonkäsittelyn prosesseja sekä seudullisesti että kunnissa. Ryhmä edistää myös datan avaamista ja saatavuutta eri tahojen tarpeisiin.

Paikkatietoryhmän asiantuntijasihteeri

Jussi Välimäki

Paikkatietoasiantuntija

040 503 2554

jussi.valimaki@tampereenseutu.fi

Paikkatietoryhmän jäsenet

Puheenjohtaja: Anna Mustajoki, kaupungingeodeetti, Tampere

Esittelijä-sihteeri: Jussi Välimäki, paikkatietoasiantuntija, Tampereen kaupunkiseutu

Jäsenet

Kaarina Kruus-Blomgren, maanmittausinsinööri, Kangasala

Eero Suominen, paikkatietoinsinööri, Lempäälä

Harri Lehen, tontti-insinööri, Nokia

Seppo Tingvall, vt.kaavoituspäällikkö, Orivesi

Erkka Hurtola, ympäristötarkastaja, Pirkkala

Jouko Lehto, maanmittausinsinööri, Pirkkala

Katariina Pahkasalo, kehittämiskoordinaattori, Tampere

Leena Lahtinen, aluearkkitehti, Vesilahti

Outi Lehtinen, paikkatietoinsinööri, Ylöjärvi

Miina Vainio, paikkatietosuunnittelija, Pirkanmaan liitto

Jan Seppänen, kehityspäällikkö, Pirkanmaan liitto

Arto Majoinen, paikkatietoasiantuntija, Pirkanmaan ELY-keskus

Kaisu Kuusela, seutusuunnittelupäällikkö, Tampereen kaupunkiseutu

Juhani Pohjonen, seutusihteeri, Tampereen kaupunkiseutu