Kaupunkiseudun paikkatietoryhmä on seudullinen paikkatietoasioiden kehittäjä ja edistäjä. Työryhmä vastaa kuntien paikkatietoaineistojen yhtenäistämisestä ja kehittämisestä sekä datan avaamisen ja saatavuuden edistämisestä, MAL-suunnittelun- ja seurantatiedon digitalisoimisesta sekä MAL-sopimuksen valmistelun, toimeenpanon ja seurannan tuesta osaltaan.

Seutustrategian toteutuksen osalta paikkatietotyöryhmä osallistuu siniviherstrategian valmisteluun sekä asuinalueiden eriytymisen seurantaan.

Työryhmän keskeisenä tehtävänä on kehittää ja yhtenäistää kunnissa tuotettavia paikkatieto- ja muita tietoaineistoja. Yhtenäisellä tietopohjalla mahdollistetaan seudullinen tietoon perustuva suunnittelu ja johtaminen. Lisäksi työryhmän toiminnalla kehitetään ja automatisoidaan tiedonkäsittelyn prosesseja sekä seudullisesti että kunnissa. Työryhmä edistää myös datan avaamista ja saatavuutta eri tahojen tarpeisiin.

Työryhmän asiantuntijasihteeri

Jussi Välimäki

Seututietopäällikkö

040 503 2554

jussi.valimaki@tampereenseutu.fi

Työryhmän jäsenet

Kuntajäsenet
Kruus-Blomgren Kaarina, paikkatietoinsinööri, Kangasala
Suominen Eero, paikkatietoinsinööri, Lempäälä, vpj.
Lehtinen Outi, paikkatietoinsinööri, Nokia
Lehen Harri, paikkatietoasiantuntija, Orivesi
Lehto Jouko, maanmittausinsinööri, Pirkkala
Hurtola Erkka, ympäristötarkastaja, Pirkkala
Hirvonen Tuomas, kunnanjohtaja, Vesilahti
Laitinen Ville, maanmittausinsinööri, Ylöjärvi
Nieminen Joonas, paikkatietoinsinööri, Ylöjärvi
Pahkasalo Katariina, kehittämiskoordinaattori, Tampere
Karttunen Heikki, erikoissuunnittelija, Tampere

Muut jäsenet
Pirkanmaan liitto
Pirkanmaan ELY-keskus
Maanmittauslaitos
Tampereen kaupunkiseutu