Seutuyhteistyötä tehdään työryhmissä. Jokaisella työryhmällä on oma seudullinen vastuualueensa, jonka alalla yhteisiä asioita valmistellaan. Työryhmien jäseninä on kuntien asiantuntijoita ja sihteereinä seututoimiston henkilöstöä. Työryhmät tekevät yhteistyötä keskenään ja useiden sidosryhmien kanssa.