Ilmasto

Ilmastotyöryhmä edistää osaltaan Tampereen kaupunkiseudun tavoitetta olla hiilineutraali vuonna 2030 ja kehittää seudun yhteisiä työvälineitä kestävän ja hiilineutraalin kehityksen edistämiseksi.

Ilmastotyöryhmän työskentelyä ohjaa seudun yhteinen Hiilineutraali kaupunkiseutu 2030 -tiekartta, jonka teemat ovat:

  • Eheä maankäyttö ja kestävä liikenne
  • Uudistuva energiantuotanto ja -kulutus
  • Resurssiviisas tuotanto ja kuluttaminen
  • Sopeutuva kaupunkiseutu
  • Kehittyvä ilmastotyö

Tampereen kaupunkiseudun kaikki kahdeksan kuntaa kuuluvat Hiilineutraalit kunnat -verkostoon ja ovat valtuustojen päätöksellä sitoutuneet HINKU-tavoitteeseen vähentää päästöjä 80 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Tampereen kaupunkiseutu on ensimmäinen HINKU-verkostoon liittynyt kaupunkiseutu. Hiilineutraali kaupunkiseutu 2030 -tiekartan teemat ovat myös seudun kuntien omien HINKU-tiekarttojen pohjana.

Ilmastotyöryhmän painopisteet vuonna 2022 ovat:

  • Ilmastonmuutokseen sopeutumisen edistäminen: varautumisen ja sopeutumisen nykytilan selvittäminen, ymmärryksen lisääminen ilmastoriskeistä ja seudullisten periaatteiden muodostaminen sopeutumisen toimenpiteistä.
  • Hinku-työn seuranta, tiekarttojen päivittäminen uusilla teemoilla ja toimenpiteillä ja Hinku-tiekartan kehittäminen yleisenä kestävyyden johtamisen työkaluna.

Ilmastotyöryhmään kuuluvat kaupunkiseudun jäsenkunnat Kangasala, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Ylöjärvi ja Vesilahden ja Lempäälän yhteinen jäsen. Lisäksi teemakokouksiin osallistuu seudun sidosryhmiä ja kansallisia asiantuntijoita.

Työryhmän kevään kokouspäivät ovat 27.1., 24.2., 24.3., 28.4., 26.5. ja 16.6.2022.

Ilmastotyöryhmän asiantuntijasihteeri

Antti Lippo

Kehittämispäällikkö

050 463 0732

antti.lippo@tampereenseutu.fi

Ilmastotyöryhmän jäsenet

Puheenjohtaja
Kankaala Kari, ympäristö- ja kehitysjohtaja, Tampere

Esittelijä-sihteeri
Lippo Antti, kehittämispäällikkö, Tampereen kaupunkiseutu

Jäsenet
Raulo Kirsti, energia-asiantuntija, Kangasala
Skippari Kati, ympäristöpäällikkö, Lempäälä ja Vesilahti, vpj.
Tuohisaari Raimo, ympäristönsuojelupäällikkö, Nokia
Saarinen Marjo, ympäristöinsinööri, Orivesi
Vanninen Vesa, ympäristöpäällikkö, Pirkkala
Soini Sari, kehitysjohtaja, Ylöjärvi
Seppänen Elina, energia- ja ilmastoasiantuntija, Tampere
Inha Laura, Kestävä Tampere 2030 -ohjelman kehityspäällikkö, Tampere