Ilmasto

Ilmastotyöryhmä edistää osaltaan Tampereen kaupunkiseudun tavoitetta olla hiilineutraali vuonna 2030 ja kehittää seudun yhteisiä työvälineitä kestävän ja hiilineutraalin kehityksen edistämiseksi.

Ilmastotyöryhmän työskentelyä ohjaa seudun yhteinen Hiilineutraali kaupunkiseutu 2030 -tiekartta, jonka teemat ovat:

  • Eheä maankäyttö ja kestävä liikenne
  • Uudistuva energiantuotanto ja -kulutus
  • Resurssiviisas tuotanto ja kuluttaminen
  • Sopeutuva kaupunkiseutu
  • Kehittyvä ilmastotyö

Tampereen kaupunkiseudun kaikki kahdeksan kuntaa kuuluvat Hiilineutraalit kunnat -verkostoon ja ovat valtuustojen päätöksellä sitoutuneet HINKU-tavoitteeseen vähentää päästöjä 80 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Tampereen kaupunkiseutu on ensimmäinen HINKU-verkostoon liittynyt kaupunkiseutu. Hiilineutraali kaupunkiseutu 2030 -tiekartan teemat ovat myös seudun kuntien omien HINKU-tiekarttojen pohjana.

Ilmastotyöryhmän painopisteet vuosille 2020-21 ovat kuntien HINKU-tiekarttojen toimenpiteiden vaikutusten arviointi ja vaikuttavuusarviointilaskennan kehitys, ilmastonmuutokseen varautuminen ja sopeutuminen sekä ilmastodialogin vahvistaminen muiden seututyöryhmien kanssa.

Voit seurata HINKU-työn edistymistä ja esimerkkejä kuntien päästövähennystoimenpiteistä mm. sosiaalisen median kanaviemme kautta.

Ilmastotyöryhmään kuuluvat kaupunkiseudun jäsenkunnat Kangasala, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Ylöjärvi ja Vesilahden ja Lempäälän yhteinen jäsen. Lisäksi teemakokouksiimme osallistuu seudun sidosryhmiä ja kansallisia asiantuntijoita.

Vuoden 2020 kokouspäivämäärät ovat 29.10. ja 9.12.

Ilmastotyöryhmän asiantuntijasihteeri

Antti Lippo

Kehittämispäällikkö

050 463 0732

antti.lippo@tampereenseutu.fi

Ilmastotyöryhmän jäsenet

Puheenjohtaja: Kari Kankaala, Tampere

Esittelijä-sihteeri: Antti Lippo, kehittämispäällikkö, Tampereen kaupunkiseutu

Jäsenet

Kirsti Raulo, energia-asiantuntija, Kangasala

Kati Skippari, ympäristöpäällikkö, Lempäälä ja Vesilahti, vpj.

Raimo Tuohisaari, ympäristönsuojelupäällikkö, Nokia

Marjo Saarinen, ympäristöinsinööri, Orivesi

Vesa Vanninen, ympäristöpäällikkö, Pirkkala

Tiina Laakkonen, kehitysjohtaja, Ylöjärvi

Elina Seppänen, energia- ja ilmastoasiantuntija, Tampere

Lauri Inha, Kestävä Tampere 2030 -ohjelman kehityspäällikkö, Tampere