Ilmoitus yksityisen perhepäivähoitotoiminnan lopettamisesta

Yksityinen perhepäivähoitaja tekee vapaamuotoisen kirjallisen ilmoituksen kunnan viranomaiselle toiminnan lopettamisesta. Ilmoituksessa tulee olla selkeästi toiminnan lopettamispäivämäärä ja perhepäivähoitajan yhteystiedot. Ilmoitus toimitetaan sähköpostitse tai kirjepostina. Viranomainen poistaa yksityisen perhepäivähoitajan rekisteristä ja ilmoittaa lopettamisesta myös Kelaan.