Seutudigi

Seutudigi – Laadukasta ja tehokasta kaupunkiseutusuunnittelua tietomallipohjaisella seurannalla -hanke on Valtiovarainministeriön digikannustintuella rahoitettu kaupunkiseututason MAL-teemojen tietojohtamisen kehittämishanke. Hanketta hallinnoi Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä ja mukana ovat kaikki seudun kahdeksan kuntaa.

Hankkeen keskeisin tavoite on kehittää Tampereen kaupunkiseudun tulevalle rakennesuunnitelmalle paikkatietopohjainen seurantajärjestelmä, joka vastaa kokonaisvaltaisesti yhdyskuntarakennetta ja sen kehitystä koskeviin tietotarpeisiin Tampereen kaupunkiseudun toiminnassa. Hanke sisältää rakennesuunnitelman seurantamittareiden määrittelytyön, eri tietolähteistä saatavien lähtöaineistojentietovirtojen mallintamisen, nykytilakartoituksen kuntien tuottamasta aineistosta sekä teknisen alustan kehittämisen Tampereen kaupunkiseudun käyttöön.

Hankkeessa kehitettävien seurantamittareiden ja prosessien kuvaukset avataan myös muiden seutujen ja kuntien käyttöön kansallisia tiedonjakokanavia (mm. Yhteentoimivuusalusta) käyttäen.

Hanke tukee kansallisen tason rakennetun ympäristön digitalisaatiotyötä pyrkimällä edistämään digitalisaatiota ja yhtenäisiä tietomalleja Tampereen kaupunkiseudun kuntien toiminnassa. Hankkeen projektiryhmässä ovat edustettuina Tampereen kaupunkiseudun kuntien lisäksi myös Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan ELY-keskus sekä Ympäristöministeriö.

Ajankohtaista

Jussi Välimäki

Seututietopäällikkö

040 503 2554

jussi.valimaki@tampereenseutu.fi