Seutudigi – laadukasta ja tehokasta kaupunkiseutusuunnittelua tietomallipohjaisella seurannalla -hanke oli valtiovarainministeriön digikannustintuella rahoitettu kaupunkiseututason MAL-teemojen tietojohtamisen kehittämishanke, joka toteutettiin vuosina 2022-2023. Hanketta hallinnoi Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä.

Hankkeen keskeisin tavoite oli kehittää Tampereen kaupunkiseudun tulevalle rakennesuunnitelmalle paikkatietopohjainen seurantajärjestelmä, joka vastaa kokonaisvaltaisesti yhdyskuntarakennetta ja sen kehitystä koskeviin tietotarpeisiin Tampereen kaupunkiseudun toiminnassa. Hankkeella tuettiin myös kansallisen tason rakennetun ympäristön digitalisaatiotyötä pyrkimällä edistämään digitalisaatiota ja yhtenäisiä tietomalleja Tampereen kaupunkiseudun kuntien toiminnassa. Hankkeen projektiryhmässä olivat edustettuina Tampereen kaupunkiseudun kuntien lisäksi myös Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan ELY-keskus sekä ympäristöministeriö.

Hanke on päättynyt syksyllä 2023. Hankkeen loppuraportti kuvaa hankkeessa kehitetyt seurantamittarit sekä mittareiden yhteydet kansalliseen kaupunkiseutusuunnitelman tietomalliin.

Hankkeessa kehitetty seurantajärjestelmä on toiminnassa Tampereen kaupunkiseudulla ja sen julkinen käyttöliittymä julkaistaan lähiaikoina rakennesuunnitelman muiden materiaalien yhteydessä.

Ajankohtaista

Jussi Välimäki

Seututietopäällikkö

040 503 2554

jussi.valimaki@tampereenseutu.fi