Yksityisen perhepäivähoidon ohjaus ja valvonta

Ohjauskäynnit perhepäivähoidossa

Yhteistyössä yksityisten palveluntuottajien kanssa olennaista on ohjauksellinen, tiedotuksellinen ja keskustelullinen näkökulma. Kunnan yksityisestä varhaiskasvatuksesta vastaava viranomainen tekee 1–2 vuoden välein ohjaus- ja valvontakäynnin kaikkiin kunnan alueella toimiviin yksityisille perhepäivähoitajille yhdessä palveluntuottajan kanssa sopien. Tarpeen mukaan käyntejä voidaan tehdä myös useammin. Käynnin aikana tuottajan kanssa käydään läpi toiminnan kannalta merkityksellisiä asioita ja täytetään yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta-asiakirja. Lisäksi viranomainen ja perhepäivähoitaja voivat tarvittaessa olla yhteydessä puhelimella ja sähköpostilla.

Ohjaus- ja valvontakäyntien lisäksi yksityiset perhepäivähoitajat ovat velvoitettuja osallistumaan kunnan järjestämiin yhteisiin tapaamisiin ja koulutuksiin, joita kunnat järjestävät oman aikataulunsa mukaan. Tilaisuuksissa viestitään niin valtakunnallisesti kuin seutu- ja kuntakohtaisestikin ajankohtaisista asioista esimerkiksi lakimuutoksista sekä kunnan strategiasta ja tavoitteista. Tapaamisten yhtenä tärkeänä tehtävänä on myös verkostoituminen muiden toimijoiden kanssa.