Maankäyttö ja asuminen

Maankäytön ja asumisen työryhmä on seudun kuntien yhteistyön alusta yhdyskuntarakenteen kestävän ja tasapainoisen kehityksen varmistamiseen. Työryhmän työskentelyn tukena on kunnissa vuonna 2015 hyväksytty Rakennesuunnitelma 2040 sekä tämän pohjalta laadittu MAL-sopimus. Rakennesuunnitelmaan on koottu kuntien yhteinen visio seudun maankäytön, asumisen ja liikennejärjestelmän kehityksestä tulevina vuosikymmeninä.

Maankäytön kehittäminen ja asuntotuotanto ovat kunnille merkittäviä työkaluja elinvoiman ja kilpailukyvyn kehittämisessä. Seutuyhteistyön kautta kunnat vahvistavat kilpailukykyään yhteisen kasvutavoitteen ja yhdessä tekemisen kautta. Kuntien yhteistyön tavoitteita maankäytön ja asumisen saralla ovat muun muassa:

  • Varmistaa seudun rakenteen laadukas ja tasapainoinen kehitys
  • Varmistaa seudullisella asuntopolitiikalla riittävän ja monipuolisen asuntotuotannon edellytykset
  • Vastata kohtuuhintaisen asuntotuotannon määrällisten tavoitteiden valmistelusta
  • Laajentaa ja syventää ajantasaista tilannekuvaa maankäytön ja asuntotuotannon kehityksestä
  • Päivittää ja uudistaa seudun rakennesuunnitelma
  • Valmistella maankäytön ja asumisen osalta neljän vuoden välein neuvoteltavat MAL-sopimukset
  • Raportoida vuosittain MAL-sopimuksen seurantatulokset

Tonttipäivän 2021 materiaalit

Tonttipäivän materiaalit löytyvät tästä linkistä.

Maankäyttö ja asuminen -työryhmän työskentelyä ohjaavia dokumentteja:

Rakennesuunnitelma 2040

Seudun toinen rakennesuunnitelma hyväksyttiin kunnissa vuonna 2015. Suunnitelman tarkoitus on mahdollistaa seudun kasvu 110 000 asukkaalla vuosien 2013 ja 2040 välillä. Suunnitelma sisältää suuntaviivat seudun maankäytön, asumisen ja liikennejärjestelmän kehitykselle tuleville vuosikymmenille. Tarkemmin suunnitelmaan voi tutustua alla olevan linkin kautta.

 www.tampereenseutu2040.fi

Rakennesuunnitelma uudistetaan kuluvalla MAL-sopimuskaudella 2020-2023. 

Seudun asuntopoliittinen ohjelma

Seudun asuntopoliittinen ohjelma hyväksyttiin seutuhallituksessa 26.5.2021. Seutuhallitus lähetti ohjelman lausunnoille kuntiin ja Ympäristöministeriöön.

MAL4-sopimus

Kaupunkiseudun kuntien ja valtion välinen MAL-sopimus tukee hyvin pitkäjänteisen rakennesuunnitelman toteuttamista. Uusimmalla MAL4-sopimuksella osapuolet sitoutuvat tärkeimpien maankäytön, asumisen ja liikenteen toimenpiteiden toteuttamiseen vuosina 2020–2023.

Sopimuksen sisältö tiivistyy kolmeen aihealueeseen:

1. Kestävä ja vähähiilinen yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelmä
2. Asuminen ja elinympäristön laatu
3. Muut sopimuksen toteuttamisen kannalta tärkeät valtion toimenpiteet.

Maankäytön ja asumisen työryhmän ajankohtaista

Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma uudistettiin 2020-2021. Päivityksen taustalla oli tahto hahmottaa aiempaa paremmin asumisen nykytila ja sen tulevaisuuden kehittämiskysymykset kaupunkiseudulla. Tarkoituksena on myös vahvistaa väestöön ja asumiseen liittyvää tietopohjaa ja sen hyödyntämistä kuntien välisessä yhteistyössä.

Asuntopoliittisen ohjelman kautta luodaan pohjaa rakennesuunnitelman päivitykselle ja edistetään MAL4-sopimusta.

Maankäyttö ja asuminen -työryhmän kokouspäivät 2022:

Kokoukset keskiviikkoisin klo 14.00 – 16.00 seuraavasti:
19.1., 16.2., 16.3., 13.4., 18.5., 15.6.
Heinäkuussa ei kokousta.
17.8., 21.9., 19.10., 16.11., 14.12.

Maankäytön ja asumisen työryhmän asiantuntijasihteeri

Kaisu Kuusela

Seutusuunnittelupäällikkö

040 579 3396

kaisu.kuusela@tampereenseutu.fi

Maankäytön ja asumisen työryhmän jäsenet

Puheenjohtaja
Mikko Nurminen, johtaja, kaupunkiympäristön palvelualue, Tampere

Sihteeri
Kuusela Kaisu, seutusuunnittelupäällikkö, Tampereen kaupunkiseutu

Jäsenet
Nieminen Mikko, kaupunkikehitysjohtaja, Nokia, vpj.
Malviala Sirkku, elinympäristöjohtaja, Kangasala
Mäkelä Teija, kaavoituspäällikkö, Lempäälä
Aro Tuija, elinvoimajohtaja, Orivesi
Naumanen Veli-Pekka, asumispalvelupäällikkö, Orivesi
Jääskeläinen Matti, kaavoitusjohtaja, Pirkkala
Ekholm Virpi, kiinteistöjohtaja, Tampere
Hastio Pia, yleiskaavapäällikkö, Tampere
Hirvonen Tuomas, kunnanjohtaja, Vesilahti
Hyytinen Esko, kaavoituspäällikkö, Ylöjärvi
Kahila Arto, kehyskuntien tietohallintojohtaja, Ylöjärvi, tietohallinnon edustaja
Djupsjöbacka Hanna, maakunta-arkkitehti, Pirkanmaan liitto
Lindberg Janne, tietohallintokoordinaattori, Tampere, tietohallinnon edustaja
Pelkonen Pauliina, ylitarkastaja, Pirkanmaan ELY-keskus
Välimäki Jussi, paikkatietosuunnittelija, Tampereen kaupunkiseutu
Touru Tapani, liikennejärjestelmäpäällikkö, Tampereen kaupunkiseutu
Vähämaa Raimo, asiakkuusvastaava, Business Tampere
Jäntti Aleksi, apulaispormestari, Tampere
Herranen Pentti, henkilöstön edustaja
Lehtovuori Panu, professori, Tampereen teknillinen yliopisto