Maankäyttö ja asuminen

Maankäytön ja asumisen työryhmä on seudun kuntien yhteistyön alusta yhdyskuntarakenteen kestävän ja tasapainoisen kehityksen varmistamiseen. Työryhmän työskentelyn tukena on kunnissa vuonna 2015 hyväksytty Rakennesuunnitelma 2040 sekä tämän pohjalta laadittu MAL-sopimus. Rakennesuunnitelmaan on koottu kuntien yhteinen visio seudun maankäytön, asumisen ja liikennejärjestelmän kehityksestä tulevina vuosikymmeninä.

Maankäytön kehittäminen ja asuntotuotanto ovat kunnille merkittäviä työkaluja elinvoiman ja kilpailukyvyn kehittämisessä. Seutuyhteistyön kautta kunnat vahvistavat kilpailukykyään yhteisen kasvutavoitteen ja yhdessä tekemisen kautta. Kuntien yhteistyön tavoitteita maankäytön ja asumisen saralla ovat muun muassa:

  • Varmistaa seudun rakenteen laadukas ja tasapainoinen kehitys
  • Varmistaa seudullisella asuntopolitiikalla riittävän ja monipuolisen asuntotuotannon edellytykset
  • Vastata kohtuuhintaisen asuntotuotannon määrällisten tavoitteiden valmistelusta
  • Laajentaa ja syventää ajantasaista tilannekuvaa maankäytön ja asuntotuotannon kehityksestä
  • Päivittää ja uudistaa seudun rakennesuunnitelma
  • Valmistella maankäytön ja asumisen osalta neljän vuoden välein neuvoteltavat MAL-sopimukset
  • Raportoida vuosittain MAL-sopimuksen seurantatulokset

Maankäyttö ja asuminen -työryhmän työskentelyä ohjaavia dokumentteja:

Rakennesuunnitelma 2040

Seudun toinen rakennesuunnitelma hyväksyttiin kunnissa vuonna 2015. Suunnitelman tarkoitus on mahdollistaa seudun kasvu 110 000 asukkaalla vuosien 2013 ja 2040 välillä. Suunnitelma sisältää suuntaviivat seudun maankäytön, asumisen ja liikennejärjestelmän kehitykselle tuleville vuosikymmenille. Tarkemmin suunnitelmaan voi tutustua alla olevan linkin kautta.

 www.tampereenseutu2040.fi

Rakennesuunnitelma uudistetaan kuluvalla MAL-sopimuskaudella 2020-2023. 

MAL4-sopimus

Kaupunkiseudun kuntien ja valtion välinen MAL-sopimus tukee hyvin pitkäjänteisen rakennesuunnitelman toteuttamista. Uusimmalla MAL4-sopimuksella osapuolet sitoutuvat tärkeimpien maankäytön, asumisen ja liikenteen toimenpiteiden toteuttamiseen vuosina 2020–2023.

Sopimuksen sisältö tiivistyy kolmeen aihealueeseen:

1. Kestävä ja vähähiilinen yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelmä

 2. Asuminen ja elinympäristön laatu

3. Muut sopimuksen toteuttamisen kannalta tärkeät valtion toimenpiteet.

Maankäytön ja asumisen työryhmän ajankohtaista 2020 – 2021

Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma uudistetaan vuosien 2020 ja 2021 aikana. Seudun ensimmäinen asuntopoliittinen ohjelma hyväksyttiin vuonna 2010 ja asumiseen liittyvien ratkaisujen osalta se on ollut pohjana kahdelle rakennesuunnitelmalle sekä MAL-sopimuksille.

Asuntopoliittinen ohjelma päivitetään vuosien 2020 ja 2021 aikana. Päivityksen taustalla on tahto hahmottaa aiempaa paremmin asumisen nykytila ja sen tulevaisuuden kehittämiskysymykset kaupunkiseudulla. Tarkoituksena on myös vahvistaa väestöön ja asumiseen liittyvää tietopohjaa ja sen hyödyntämistä kuntien välisessä yhteistyössä.

Asuntopoliittisen ohjelman kautta luodaan pohjaa rakennesuunnitelman päivitykselle ja edistetään MAL4-sopimusta.

Maankäytön ja asumisen työryhmän asiantuntijasihteeri

Kaisu Kuusela

Seutusuunnittelupäällikkö

040 579 3396

kaisu.kuusela@tampereenseutu.fi

Maankäytön ja asumisen työryhmän jäsenet

Puheenjohtaja

Mikko Nurminen, johtaja, kaupunkiympäristön palvelualue, Tampere

Sihteeri

Kuusela Kaisu, seutusuunnittelupäällikkö, Tampereen kaupunkiseutu

Jäsenet

Nieminen Mikko, kaupunkikehitysjohtaja, Nokia, vpj.

Seppä Mari, kaupunginarkkitehti, Kangasala

Mäkelä Teija, kaavoituspäällikkö, Lempäälä

Lindström Pirkko, elinvoimajohtaja, Orivesi

Naumanen Veli-Pekka, asumispalvelupäällikkö, Orivesi

Jääskeläinen Matti, kaavoitusjohtaja, Pirkkala

Ekholm Virpi, kiinteistöjohtaja, Tampere

Hastio Pia, yleiskaavapäällikkö, Tampere

Lahtinen Leena, aluearkkitehti, Vesilahti

Hyytinen Esko, kaavoituspäällikkö, Ylöjärvi

Kahila Arto, kehyskuntien tietohallintojohtaja, Ylöjärvi, tietohallinnon edustaja

Djupsjöbacka Hanna, maakunta-arkkitehti, Pirkanmaan liitto

Lindberg Janne, tietohallintokoordinaattori, Tampere, tietohallinnon edustaja

Alppi Samuli, yksikön päällikkö, Pirkanmaan ELY-keskus

Välimäki Jussi, paikkatietosuunnittelija, Tampereen kaupunkiseutu

Touru Tapani, liikennejärjestelmäpäällikkö, Tampereen kaupunkiseutu

Vähämaa Raimo, asiakkuusvastaava, Business Tampere

Jäntti Aleksi, apulaispormestari, Tampere

Herranen Pentti, henkilöstön edustaja

Lehtovuori Panu, professori, Tampereen teknillinen yliopisto