Maankäytön ja asumisen työryhmä on seudun kuntien yhteistyön alusta yhdyskuntarakenteen kestävän ja tasapainoisen kehityksen varmistamiseen. Työryhmä vastaa kaupunkiseudun rakennesuunnitelman ajantasaisuudesta, seudullisen asuntopolitiikan toimeenpanosta sekä omalta osaltaan MAL-sopimuksen valmistelusta, toimeenpanosta ja seurannasta.

Seutustrategian toteutuksen osalta työryhmä vastaa asuinalueiden eriytymisen ehkäisystä sekä seudullisen siniviherstrategian laadinnasta. Työryhmä tukee myös elinkeinojen kehitystä maankäytön keinoin ja valmistelee maankäyttöä ja asumista koskevien edunvalvontaviestejä. Lisäksi työryhmä huolehtii tulevaisuuden ennakointitiedon hyödyntämisestä työskentelyssään.

Maankäytön kehittäminen ja asuntotuotanto ovat kunnille merkittäviä työkaluja elinvoiman ja kilpailukyvyn kehittämisessä. Seutuyhteistyön kautta kunnat vahvistavat kilpailukykyään yhteisen kasvutavoitteen ja yhdessä tekemisen kautta. Kuntien yhteistyön tavoitteita maankäytön ja asumisen saralla ovat muun muassa:

  • Varmistaa seudun rakenteen laadukas ja tasapainoinen kehitys
  • Varmistaa seudullisella asuntopolitiikalla riittävän ja monipuolisen asuntotuotannon edellytykset
  • Vastata kohtuuhintaisen asuntotuotannon määrällisten tavoitteiden valmistelusta
  • Laajentaa ja syventää ajantasaista tilannekuvaa maankäytön ja asuntotuotannon kehityksestä
  • Päivittää ja uudistaa seudun rakennesuunnitelma
  • Valmistella maankäytön ja asumisen osalta neljän vuoden välein neuvoteltavat MAL-sopimukset
  • Raportoida vuosittain MAL-sopimuksen seurantatulokset

Vuosittaisia tärkeitä tapahtumia on Tampereen kaupunkiseudun perinteinen Tonttipäivä.

Tonttipäivään voit tutustua tästä linkistä.

Työryhmän työskentelyä ohjaavia dokumentteja:

Rakennesuunnitelma 2040+

Rakennesuunnitelmaan on koottu kuntien yhteinen visio seudun maankäytön, asumisen ja liikennejärjestelmän kehityksestä tulevina vuosikymmeninä. Tampereen kaupunkiseudun 3. rakennesuunnitelma 2040+ ”Vehreä metropolimme” korostaa sinivihreää ympäristöä, vahvaa rakennetta ja kansainvälistymisen paikkoja.

 Tutustu rakennesuunnitelmaan: Rakennesuunnitelma 2040+

Seudun asuntopoliittinen ohjelma

Seudun asuntopoliittinen ohjelma hyväksyttiin seutuhallituksessa 26.5.2021. Ohjelman kautta tahdottiin hahmottaa aiempaa paremmin asumisen nykytila ja sen tulevaisuuden kehittämiskysymykset kaupunkiseudulla. Tarkoituksena on myös vahvistaa väestöön ja asumiseen liittyvää tietopohjaa ja sen hyödyntämistä kuntien välisessä yhteistyössä.

MAL-sopimus

Kaupunkiseudun kuntien ja valtion välinen MAL-sopimus tukee hyvin pitkäjänteisen rakennesuunnitelman toteuttamista. Vuosille 2024-2027 suunnatun MAL5-sopimuksen neuvottelut ovat parhaillaan käynnissä.

MAL4-sopimuksella osapuolet sitoutuivat tärkeimpien maankäytön, asumisen ja liikenteen toimenpiteiden toteuttamiseen vuosina 2020–2023.

Sopimuksen sisältö tiivistyy kolmeen aihealueeseen:
1. Kestävä ja vähähiilinen yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelmä
2. Asuminen ja elinympäristön laatu
3. Muut sopimuksen toteuttamisen kannalta tärkeät valtion toimenpiteet.

Työryhmän asiantuntijasihteeri

Kaisu Kuusela

Seutusuunnittelupäällikkö

040 579 3396

kaisu.kuusela@tampereenseutu.fi

Työryhmän jäsenet

Puheenjohtaja
Mikko Nurminen, johtaja, kaupunkiympäristön palvelualue, Tampere

Kuntajäsenet
Kari Stenlund, maankäyttöjohtaja, Nokia, vpj.
Toivonen Anna-Leena, kaupunginarkkitehti, Kangasala
Ekholm Virpi, kiinteistöjohtaja, Tampere
Hastio Pia, yleiskaavapäällikkö, Tampere
Mäkelä Teija, kaavoituspäällikkö, Lempäälä
Kaavoituspäällikkö, Orivesi
Naumanen Veli-Pekka, asumispalvelupäällikkö, Orivesi
Jääskeläinen Matti, kaavoitusjohtaja, Pirkkala
Haapaniemi Timo, kehitysjohtaja, Vesilahti
Hyytinen Esko, kaavoituspäällikkö Ylöjärvi

Muut jäsenet
Ympäristöministeriö
Pirkanmaan ELY-keskus
Pirkanmaan liitto
Kansallinen MAL-verkosto
Apulaispormestari, Tampere
Pääluottamusmies, henkilöstön edustaja
Business Tampere Oy
Tampereen yliopisto
Tampereen kaupunkiseutu