AVI-ilmoitusmenettely

Varhaiskasvatuslaki (44 §) velvoittaa yksityisiä päiväkoteja tekemään kirjallisen ilmoituksen kunnan varhaiskasvatuksesta vastaavalle viranomaiselle ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista. Kunta on velvollinen toimittamaan yksityisen päiväkodin ilmoituksen sekä kunnan lausunnon asiasta Aluehallintovirastoon (AVI).

Perustettaessa yksityistä päiväkotia, palveluntuottaja toimittaa kunnan viranomaiselle ilmoituksen varhaiskasvatuspalvelujen tuottamisesta, jonka jälkeen viranomainen tekee yksikköön käyttöönottotarkastuksen. Hyväksyttyään palveluntuottajan, viranomainen toimittaa aluehallintovirastolle alkuperäisen käynnistämisilmoituksen liitteineen sekä sijaintikunnan lausunnon yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta.Toimintaa ei voi käynnistää ennen kuin asiakirjat on hyväksytty kunnan viranomaisen toimesta. Tämän jälkeen aluehallintovirasto rekisteröi palveluntuottajan.

Myös toiminnan muuttuessa tuottaja toimittaa kuntaan ilmoituksen yksityisten varhaiskasvatuspalvelun tuottamisesta. Tarvittavien tarkastustoimenpiteiden jälkeen viranomainen toimittaa alkuperäisen ilmoituksen liitteineen sekä sijaintikunnan lausunnon yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta aluehallintovirastoon.

Kun yksikössä vaihtuu vastuuhenkilö, toimittaa palvelun tuottaja viranomaiselle ilmoituksen yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden vastuuhenkilön vaihtumisesta. Viranomainen toimittaa alkuperäisen ilmoituksen liitteineen aluehallintovirastoon.

Toiminnan loppuessa palveluntuottaja toimittaa kunnan viranomaiselle ilmoituksen yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden lopettamisesta ja kunnan viranomainen toimittaa alkuperäisen ilmoituksen aluehallintovirastoon. Tuottajan tiedot poistetaan aluehallintoviraston rekisteristä sekä kunnan hyväksyttyjen varhaiskasvatuspalveluiden tuottajien listalta ja internet-sivuilta.