Seutustrategia

Seutustrategian uudistaminen on käynnistynyt

Seutuhallitus käynnisti Tulevaisuuden kaupunkiseutu -seutustrategian uudistamisen strategian arviointityöllä. Tavoitteena on uudistaa seutustrategia kesään 2022 mennessä.

Strategiauudistuksen materiaali 2021-2022

Asukasraati tuo näkemyksiä seutustrategiaan

Osa asukasraatilaisista kävi työnsä aluksi tutustumassa seututoimistoon. Kuva: Minna Lehrbäck

Tampereen kaupunkiseutu on valinnut asukasraadin, jonka tarkoitus on tuoda asukkaiden näkemyksiä seutustrategiatyöhön. Raatiin valittiin hakemusten perusteella yhdeksän jäsentä, jotka asuvat eri puolella Tampereen kaupunkiseutua.

Asukasraati aloitti työnsä marraskuussa tutustumalla kuntayhtymän toimintaan ja osallistumalla seudun tulevaisuuskyselyyn ja joulukuussa Seutufoorumiin. Seuraavaksi raati kommentoi valmisteilla olevaa seutustrategiaa.


Tulevaisuuden kaupunkiseutu

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia antaa askelmerkit kaupunkiseudun yhteistyölle. Kaupunkiseudun visiona on olla yhdessä tekemisen edelläkävijä ja kansainvälinen älykkään kasvun keskus. Strategian avulla tavoitellaan lisää kilpailukykyä, kestävää rakennetta kasvulle sekä hyvinvoivaa yhteisöä. Kuntien valtuustot hyväksyivät Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategian vuonna 2017.

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia

Seutustrategian toteutusohjelma

Kuntien hallitukset ovat hyväksyneet strategialle laaditun toteutusohjelman ensimmäiselle jaksolle 2017-2020.

Strategiauudistuksen työvaiheet 2016

Strategian luonnoksesta saadut lausunnot

Seutustrategian luonnokset

Strategiatyöpajojen aineistot

Kunnanhallitusten strategiatyöpajan 5.9.2016 aineistot

Seututyöryhmien strategiatyöpajan 25.8.2016 materiaalit

Työseminaarin 18.4.2016 materiaalit

Sidosryhmäkyselyn tulokset

Strategiatyön tausta-aineistoja

Kaupunkiseudun kuntien strategiat

Kangasalan kaupunkistrategia 2025

Lempäälän kuntastrategia 2018-2025

Nokian kaupunkistrategia 2027

Oriveden kaupunkistrategia 2030

Pirkkalan kuntastrategia 2018-2022

Tampereen kaupunkistrategia 2030

Vesilahden kuntastrategia 2030

Ylöjärven kaupunkistrategia 2018-2028

Tampereen kaupunkiseudun elinvoimaselvitys

Kaupunkiseudun tulevaisuuden vaihtoehtoja koskeva elinvoimaselvitys valmistui tammikuussa 2014. Raportin luovutustilaisuus järjestettiin Tampere-talossa 28.1.2014.  Selvitys kytkeytyi kansalliseen kuntarakenneuudistukseen ja tarkasteli kaupunkiseudun kuntien yhteistyön syventämisen vaihtoehtoja.

Lisätietoja:

Päivi Nurminen

Seutujohtaja

040 754 3692

paivi.nurminen@tampereenseutu.fi