Tietohallinto

Tietohallinnon seudullinen johtoryhmä vastaa kaupunkiseudun tietohallinnon ohjaus-, koordinointi- ja johtamistehtävistä yhdessä Tampereen kaupungin kanssa.

Tietohallinnon seudullinen johtoryhmä varmistaa, että kuntien tietojärjestelmät toimivat yhteen ja että teknologisia ratkaisuja käytetään tehokkaasti ja niistä saadaan kustannus- ja vaikuttavuushyötyjä.

Tietohallinnon johtoryhmän puheenjohtaja on Tampereen kaupungin tietohallintojohtaja Jarkko Oksala.