Tietohallinnon seudullinen johtoryhmä vastaa kaupunkiseudun tietohallinnon ohjaus-, koordinointi- ja johtamistehtävistä yhdessä Tampereen kaupungin kanssa.

Seudullinen johtoryhmä vastaa seudullisen tietohallintostrategian päivittämisestä ja omalta osaltaan sen toteuttamisesta sekä kuntien ja seututyöryhmien tukemisesta digitaalisuuden ja toimintatapojen uudistumisessa. Johtoryhmän tehtävänä on varmistaa, että kuntien tietojärjestelmät toimivat yhteen ja että teknologisia ratkaisuja käytetään tehokkaasti ja niistä saadaan kustannus- ja vaikuttavuushyötyjä.

Tietohallintoyhteistyön koordinointi- ja valmisteluvastuu on Tampereen kaupungilla.

Tietohallinnon johtoryhmän jäsenet

Puheenjohtaja
Maria Nikkilä, tietohallintojohtaja, Tampere

Kuntajäsenet
Petri Lätti, Kangasala
Kivistö Riina, Lempäälä
Koskela Mikko, Nokia
Lilja Marjatta, Orivesi
Joensuu Jaakko, Pirkkala
Kouhi Kimmo, Tampere
Kivinen Jan, Tampere
Hokkanen Susanna, Vesilahti
Soini Sari, Ylöjärvi
Jani Alakoski, kehyskunnat

Muut jäsenet
Paloranta Tiina, Hämeenkyrö
Tampereen kaupunkiseutu