Sidonnaisuusilmoitukset

Kuntalain 84 §:ssä säädetään sidonnaisuusilmoituksista. Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän osalta ilmoitusvelvollisuus koskee seutuhallituksen varsinaisia ja varajäseniä, tarkastuslautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa sekä seutujohtajaa.

Kunnan tai kuntayhtymän luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän sidonnaisuusilmoitukset 22.12.2021