Vapaa-aika

Tampereen kaupunkiseudun kunnat ovat tehneet vapaa-ajan palveluihin liittyvää yhteistyötä jo kymmenen vuotta. Yhteistyön ydintä ovat kansalaisopistotoiminnan, nuorisopalveluiden sekä liikunta- ja kulttuuripalveluiden kehittäminen.

Tampereen kaupunkiseudulla on toiminut vuodesta 2013 kaksi seutuopistoa, joihin voi ilmoittautua yli kuntarajojen: Pirkan opisto ja Tampereen seudun työväenopisto.

Seudun asukkaat käyttävät vapaa-aikapalveluita kuntarajattomasti, minkä vuoksi helpot ja toimivat vapaa-aikapalvelut ovat tärkeitä.

Seutumuseo-hanke

Tampereen seudun museot tekevät yhteistyötä Seutumuseo-hankkeessa, jossa tuodaan esiin kuntien omaleimaista kulttuuriperintöä ja lisätään seudun asukkaiden mahdollisuuksia tutustua paikallishistoriaan ja osallistua kulttuuriperintötoimintaan. Seutumuseoyhteistyö kannustaa tutustumaan myös naapurikuntien museoihin.

Seutumuseo toimii kehittämällä alueen museoiden näyttely- ja kokoelmatoimintaa sekä tuottamalla opetus- ja muistelupaketteja sekä tapahtumia. Syksyn ja talven 2020-2021 aikana pääpaino on kunta- ja yhdistysomisteisten museokokoelmien saavutettavuudessa ja digitaalisessa kokoelmanhallinnassa jokaisen museon erityispiirteet huomioiden.

Seutumuseon menetelmäpankki: https://seutumuseo.wordpress.com/
Seutumuseon Instagram: @seutumuseo

Varhaiskasvatus

Tampereen kaupunkiseudun kunnat tekevät tiivistä yhteistyötä varhaiskasvatuksen kehittämisessä. Yhteistyötä tehdään varhaiskasvatukseen hakeutumisessa ja seudulla on kehitetty myös yksityisen varhaiskasvatuksen toimintamalli.

Seudullisesti on sovittu, että perheen halutessa lapsen hoitosuhde voi jatkua entisessä kotikunnassa varhaiskasvatuksen toimintakauden loppuun saakka. Vastaavasti lapsi voi sopimuksen perusteella hakeutua tulevan kotikunnan päivähoitoon jo toimintakauden alusta, vaikka perhe muuttaisi uuteen kuntaan vasta myöhemmin. Kun lapsi jatkaa vanhan kotikuntansa varhaiskasvatuksessa, perhe hankkii uuden asuinkunnan varhaiskasvatusviranomaiselta maksusitoumuksen. Vastaavasti lapsen siirtyessä uuden kunnan tuottamaan varhaiskasvatukseen jo ennen muuttoa perhe hankkii asuinkuntansa varhaiskasvatusviranomaiselta maksusitoumuksen.

Lisätietoa varhaiskasvatukseen hakeutumisesta löytyy kuntien sivuilta.

Perusopetus

Tampereen kaupunkiseudulla kouluilla on yhtenäiset työ- ja loma-ajat. Peruskoulut noudattavat yhteistä seudullista opetussuunnitelmaa.

Kaupunkiseudun kuntien välillä on sopimus esi- ja perusopetuksen kustannusten korvaamisesta. Sopimuksessa on sovittu menettelytavoista silloin, kun oppilas on esi- tai perusopetuksessa Tampereen kaupunkiseudulla muualla kuin kotikunnassaan.

Toisen asteen opetus

Seutuyhteistyön tuloksena on syntynyt Tredu eli Tampereen seudun ammattiopisto. Tredu on Suomen toiseksi suurin ammatillisen koulutuksen järjestäjä ja se toimii kahdeksan kunnan alueella.

Lukiokoulutukseen on tehty yhteistyössä seudullinen opetussuunnitelma. Vuonna 2020 julkaistaan ensimmäinen seutuvertailu lukiokoulutuksessa.