Lasten ja huoltajien palaute

Asiakasreklamaatioiden yhteydessä huoltajia ohjataan ensisijaisesti selvittämään tilannetta perhepäivähoitajan kanssa. Mikäli osapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen, huoltaja tai palveluntuottaja voi olla yhteydessä kunnan valvovaan viranomaiseen. Viranomainen tekee tarvittaessa kotikäynnin perhepäivähoitajan luo.

Asiakaspalautteet ja palautteiden perusteella tehdyt muutokset toiminnassa kirjataan joko yksikön tai ryhmän toimintasuunnitelmaan tai lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan riippuen asiakokonaisuudesta.

Huoltaja voi olla yhteydessä myös sosiaaliasiamieheen. Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana neuvoen asiakkaita lain soveltamiseen liittyvissä asioissa, avustaen asiakasta muistutuksen tekemisessä sekä tiedottaen asiakkaan oikeuksista.

Tampereen kaupunkiseudulla toimivat sosiaaliasiamiehet tavoittaa

Sähköposti: sosiaaliasiamies(at)tampere.fi
Puhelin: 040 800 4186, ma – to klo 9 – 11
Puhelin: 040 800 4187, ma – to klo 9 – 11

Aleksis Kiven katu 14 – 16 C
Postiosoite PL 487
33101 Tampere

Varhaiskasvatuslain 54 §:n mukaan varhaiskasvatuksen asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus kohtelustaan toiminnasta vastaavalle päiväkodin johtajalle, toimipaikan vastuuhenkilölle tai varhaiskasvatuksen johtavalle viranhaltijalle.

Muistutuksen ohella asiakkaalla on mm. hallintolaissa 434/2000 säädetty oikeus tehdä hallintokantelu varhaiskasvatusta valvovalle Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle. Kantelusta ylimmille laillisuusvalvojille säädetään laissa eduskunnan oikeusasiamiehestä 197/2002 ja laissa valtioneuvoston oikeuskanslerista 193/2000. Elinkeinoharjoittajan ja kuluttajan välisestä oikeussuhteesta säädetään kuluttajansuojalaissa 38/1978.