Tulevaisuuden ennakointi

Tampereen kaupunkiseutu on päättänyt panostaa jatkossa yhä vahvemmin ennakointiin, tulevaisuuskeskusteluun ja seudullisen tulevaisuuskuvan muotoiluun. Kaupunkiseudulla tulevaisuuden ennakointia tehdään Kestävä siirtymä -työryhmässä. Ennakointityö pyrkii tunnistamaan kaupunkiseudulle keskeisiä muutosilmiöitä, laajentamaan mahdollisten tulevaisuuksien kirjoa ja haastamaan käsityksiämme ja oletuksiamme tulevaisuudesta.

Tutustu ennakointityöhön ja sen tuotoksiin

Havaintohaavi

Havaintohaavi on joukkoistettu tapa kerätä heikkoja signaaleja, ilmiöitä ja merkkejä toimintaympäristön muutoksista. Kokeilun fokus on elinkeinoihin, työllisyyteen ja yrittäjyyteen liittyvien muutosilmiöiden tunnistamisessa.

Ennakointityön tuotoksia

Kansainvälinen kaupunkiseutu 2040 -skenaariotyö

Skenaariotyön tavoitteena oli tuottaa näkemyksellistä tulevaisuustietoa siitä, miten keskisuurten kaupunkien ja kaupunkiseutujen merkitys kansainvälisinä toimijoina muuttuu ja millaisia kansainvälisen toiminnan painopisteitä näillä alueilla on tulevaisuudessa. Työn tulosten haluttiin myös tuottavan suosituksia ja linjauksia kaupunkiseudun kansainvälisyyden ja kansainvälistymisen kehittämiseksi, joka on uuden 2022 valmistuneen seutustrategian yksi kolmesta painopisteestä.

Työssä tunnistettiin toimintaympäristön epävarmuustekijöitä, kohtalon kysymyksiä ja skenaarioiden taustalla vaikuttavia pysyviä trendejä. Muodostettujen skenaarioiden osalta arvioitiin, millaisia mahdollisuuksia, riskejä, uusia rooleja ja toimenpiteitä skenaariot avaavat Tampereen kaupunkiseudulle. Tämän lisäksi työssä laadittiin skenaarioista riippumattomia välttämättömiä toimenpiteitä ja suosituksia uuteen seutustrategiaan.

Ota haltuun myös ennakoinnin käsitteet.

Antti Lippo

Kehittämispäällikkö

050 463 0732

antti.lippo@tampereenseutu.fi