Tulevaisuuden ennakointi

Miten elämme, asumme, liikumme ja työskentelemme tulevaisuudessa? Miten tulevaisuuden kaupunkiseudulla varmistamme olosuhteet hyvinvoinnille ja otamme planeetan tarpeet huomioon?

Tampereen kaupunkiseutu on päättänyt panostaa jatkossa yhä vahvemmin ennakointiin, tulevaisuuskeskusteluun ja seudullisen tulevaisuuskuvan muotoiluun.

Ennakointi tuottaa järjestelmällistä tietoa ja ymmärrystä tulevaisuuden vaihtoehdoista (eli skenaarioista) nykyhetken päätöksenteon tueksi. Ennakointityössä tehdään skenaarioita eri ilmiöiden mahdollisista kehityskuluista, tuotetaan ymmärrystä toimintaympäristön muutoksista ja kerätään tietoa heikoista signaaleista, eli nykyhetken pienistä, mutta tulevaisuudessa mahdollisesti vahvistuvista ilmiöistä. Kun ennakoimme, vahvistamme sopeutumiskykyä tulevaisuuteen. 

Ennakointityössä käytetään erilaisia menetelmiä ja työkaluja, kuten skenaarioiden laadintaa eli vaihtoehtoisten tulevaisuuskuvien hahmottelua, osallistavia aivoriihiä ja tilastoanalyysejä. Ennakoinnin konkreettiset tuotokset voivat olla ilmiökuvauksia, poimintoja heikoista signaaleista, skenaarioita ja varautumissuunnitelmia.

Kuntayhtymä valmistelee ja kehittää seudullista ennakointimallia syksyn 2020 aikana vuorovaikutuksessa kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa. Voit seurata ennakoinnin toimintamallin kehittämistä ja ennakointityön tuottamia tulevaisuusnäkemyksistä seututoimiston sivulta.

Voit myös osallistua kaupunkiseudun tulevaisuustyöhön jakamalla havaintoja toimintaympäristön muutoksista ja hiljaisista signaaleista Havaintohaavin kautta.

Antti Lippo

Kehittämispäällikkö

050 463 0732

antti.lippo@tampereenseutu.fi