Tulevaisuuden ennakointi

Miten elämme, asumme, liikumme ja työskentelemme tulevaisuudessa? Miten tulevaisuuden kaupunkiseudulla varmistamme olosuhteet hyvinvoinnille ja otamme planeetan tarpeet huomioon?

Tampereen kaupunkiseutu on päättänyt panostaa jatkossa yhä vahvemmin ennakointiin, tulevaisuuskeskusteluun ja seudullisen tulevaisuuskuvan muotoiluun. Kaupunkiseudulla tulevaisuuden ennakointia tehdään Seutuluotsi-nimellä. Ennakointityö pyrkii tunnistamaan kaupunkiseudulle keskeisiä muutosilmiöitä, laajentamaan mahdollisten tulevaisuuksien kirjoa ja haastamaan käsityksiämme ja oletuksiamme tulevaisuudesta.  

Ennakointityössä käytetään erilaisia menetelmiä ja työkaluja, kuten toimintaympäristön muutosilmiöiden seurantaa, skenaarioiden laadintaa eli vaihtoehtoisten tulevaisuuskuvien hahmottelua, osallistavia tulevaisuustyöpajoja ja tilastoanalyysejä. Ennakoinnin konkreettiset tuotokset voivat olla ilmiökuvauksia, poimintoja heikoista signaaleista, skenaarioita ja varautumissuunnitelmia. Ennakointi tuottaa järjestelmällistä tietoa erilaisista tulevaisuusilmiöistä ja ymmärrystä eri tekijöiden mahdollisista tulevaisuuden kehityskuluista nykyhetken päätöksenteon tueksi. Kun ennakoimme, vahvistamme sopeutumiskykyä tulevaisuuteen.

Voit myös osallistua kaupunkiseudun tulevaisuustyöhön jakamalla havaintoja toimintaympäristön muutoksista ja heikoista signaaleista Havaintohaavin kautta.

Antti Lippo

Kehittämispäällikkö

050 463 0732

antti.lippo@tampereenseutu.fi