Väestö 2040

Tule mukaan kuvittelemaan tulevaisuutta!

Millaisia toiveita, tarpeita ja elämäntapoja seudun asukkailla voisi olla vuonna 2040? Missä itse asuisit vuonna 2040? Väestöskenaariot ja asukkaat 2040 -hankkeessa pyrimme keräämään ymmärrystä muun muassa näihin kysymyksiin kaikenikäisiltä ja eri elämäntilanteissa olevilta seudun asukkailta. Kutsumme sinut nyt vastaamaan Tulevaisuuskyselyyn!

Vastaa Tulevaisuuskyselyyn!

Kaupunkiseudun asukkaille ja seudulla asioiville suunnattu Tulevaisuuskysely avataan keskiviikkona 17.4. klo 16!
Monikielisellä kyselyllä kerätään asukkaiden näkemyksiä asumisesta, elämäntavoista ja seudun vetovoimasta nyt ja tulevaisuudessa. 

Arvomme yhteensä 10 leffalippupakettia yhteystietonsa jättäneiden vastaajien kesken. Yhteystietoja hyödynnetään palkintoarvonnassa. Tietosuojaseloste 

Väestöskenaariot ja asukkaat 2040 -hankkeessa hyödynnetään laajasti asukkaiden näkemyksiä. Helmikuussa järjestettiin Tulevaisuustyöpaja, jossa asukkaat pääsivät mm. kuvittelemaan arkeaan vuonna 2040 erilaisten tulevaisuuskuvien valossa. Keväällä järjestimme myös asukaskeskusteluita verkkodialogeina ja vierailemme toisen asteen oppilaitoksissa pohtimassa tulevaisuutta nuorten kanssa.

Seutupaneelin jäsenenä saat aina tiedon osallistumismahdollisuuksista sähköpostiisi. Lue lisää ja liity vaikuttajien joukkoon tästä linkistä.

Lisätietoja hankkeesta

Väestöskenaariot ja asukkaat 2040 -hankkeessa ennakoidaan Tampereen kaupunkiseudun tulevaisuuden mahdollisia väestörakenteita eli väestöskenaarioita, niihin vaikuttavia muutostekijöitä ja väestöskenaarioista kumpuavia mahdollisia tulevaisuuden asukassegmenttejä. Hanke yhdistää seudullisen suunnittelun, tilastollisen tutkimuksen, etnografisen tutkimuksen, ennakoinnin ja tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä.

Yhtenä hankkeen lähtökohtana hyödynnetään valtakunnallisessa PERUS-SKENE –hankkeessa (2022) tuotettuja alue- ja yhdyskuntarakenteen mahdollisia tulevaisuuden kehityskulkuja, ns. valtakunnallisia skenaarioita, jotka lokalisoidaan Tampereen kaupunkiseudulle. Tarkastelu auttaa arvioimaan esimerkiksi seudullisen rakennesuunnitelman vahvuuksia ja heikkouksia erilaisten mahdollisten alue- ja yhdyskuntarakenteen kehityskulkujen valossa.

Syksyn 2023 aikana hankkeessa on tutkittu seudun väestörakennetta ja kuntien väestötavoitteiden tilaa. Talven ja kevään 2024 aikana järjestetään skenaariotyöpajoja seudun asiantuntijoille sekä tulevaisuuskeskusteluja ja muita osallistumismenetelmiä asukkaiden kanssa. 

Hankkeen kumppanina toimii Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA.

Sanni Häkkinen

Projektisuunnittelija

040 154 8588

sanni.i.hakkinen@tampereenseutu.fi