Työryhmä vastaa tulevaisuuden ennakoinnista ja ennakointitiedon hyödyntämisestä, seudullisen ilmastotyön (ml. sopeutuminen) suunnittelusta ja seurannasta sekä kestävyyttä edistävien kokeilujen ideoinnista ja toteutuksen tuesta.

Seutustrategian toteutuksen osalta työryhmä vastaa lisäksi alueellisen kiertotaloussopimuksen ja kansainvälistymisen tilannekuvan valmistelusta. Työryhmä vastaa lisäksi seudullisen asukasosallisuuden kehittämisestä ja osallistuu siniviherstrategian valmisteluun.

Lisää tietoa Tampereen kaupunkiseudun ennakointityön toimintamalleista ja tuotoksista löydät Tulevaisuuden ennakointi -sivuilta.

Hiilineutraali kaupunkiseutu

Tampereen kaupunkiseudun kaikki kahdeksan kuntaa kuuluvat Hiilineutraalit kunnat -verkostoon ja ovat valtuustojen päätöksellä sitoutuneet HINKU-tavoitteeseen vähentää päästöjä 80 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Tampereen kaupunkiseutu on ensimmäinen HINKU-verkostoon liittynyt kaupunkiseutu.

Tutustu: Hiilineutraali kaupunkiseutu 2030 -tiekartta

Työryhmän asiantuntijasihteeri

Antti Lippo

Kehittämispäällikkö

050 463 0732

antti.lippo@tampereenseutu.fi

Työryhmän jäsenet

Puheenjohtaja
Reija Linnamaa, strategiajohtaja, Tampere

Kuntajäsenet
Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, Vesilahti, vpj.
Juuso Heinisuo, kehitysjohtaja, Kangasala
Maria Virtanen, elinvoimapäällikkö, Lempäälä
Satu Nurmioja, ilmasto- ja energia-asiantuntija, Nokia
Tuija Aro, elinvoimajohtaja, Orivesi
Vesa Vanninen, ympäristöpäällikkö, Pirkkala
Kari Kankaala, ympäristö- ja kehitysjohtaja, Tampere
Sari Soini, kehitysjohtaja, Ylöjärvi

Muut jäsenet
Liisa Hyttinen, kehittämispäällikkö, Pirkanmaan liitto
Eero Purontaus, suunnittelupäällikkö, Kansallinen MAL-verkosto
Niina Immonen, johtaja, Business Tampere
Jari Kolehmainen, tutkimusjohtaja, Tampereen yliopisto
Markus Laine, yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto