Tietosuoja ja rekisterit

Varhaiskasvatuksen tietovaranto, Varda

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa. Tietovarannon pohjalta mm. edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä. Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

Varhaiskasvatuslain mukaan kunnalla ja kuntayhtymällä ja yksityisillä varhaiskasvatuksen toimijoilla on velvollisuus tallentaa tiedot varhaiskasvatuksen järjestäjästä ja toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista sekä heidän huoltajistaan. Myös varhaiskasvatuksen henkilöstötiedot tallennetaan vardaan.

Vardan käyttöönotto vuonna 2020 yksityisessä varhaiskasvatuksessa

Kunnat, kuntayhtymät ja yksityiset varhaiskasvatuksen palveluntuottajat tallentavat Vardaan sisältöä vaiheittain:

  1. Yksityiset varhaiskasvatuksen palveluntuottajat tallentavat 1.1.2020 lähtien tiedot varhaiskasvatuksen palveluntuottajista, toimipaikoista sekä varhaiskasvatuksessa olevista lapsista.
  2. Yksityiset varhaiskasvatuksen palveluntuottajat tallentavat 1.9.2020 lähtien varhaiskasvatuksen henkilöstön sekä varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajien tiedot.
  3. Kunnat, kuntayhtymät ja yksityiset varhaiskasvatuksen palveluntuottajat tallentavat 1.9.2020 lähtien varhaiskasvatuksen henkilöstön tiedot.

Huoltajille ja henkilöstölle tiedottaminen:
Opetushallitus on laatinut Mikä on Varda -esitteen, jota voi hyödyntää tiedottamisessa henkilöstölle ja huoltajille.

Lisää tietoa Vardasta Opetushallitukselta:
 varda@opintopolku.fi
(Asiakaspalvelu)

Varhaiskasvatuksen tietovaranto – viestintämateriaalit (OPH:n wiki) 

Varda-palvelun tietosuojaseloste (Opintopolku.fi)

Varhaiskasvatuslaki (Finlex.fi)