Tietosuoja ja rekisterit

Varhaiskasvatuksen tietovaranto, Varda

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa. Tietovarannon pohjalta mm. edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä. Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

Varhaiskasvatuslain mukaan kunnalla ja kuntayhtymällä ja yksityisillä varhaiskasvatuksen toimijoilla on velvollisuus tallentaa tiedot varhaiskasvatuksen järjestäjästä ja toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista sekä heidän huoltajistaan. Myös varhaiskasvatuksen henkilöstötiedot tallennetaan vardaan.

Tietojen tallentaminen Vardaan yksityisessä varhaiskasvatuksessa

Opetushallitus on laatinut ohjeistuksen yksityisille palveluntuottajille tietojen tallentamisesta Vardaan.
Alla linkki ohjeistukseen:

  Huoltajille ja henkilöstölle tiedottaminen:
  Opetushallitus on laatinut Mikä on Varda -esitteen, jota voi hyödyntää tiedottamisessa henkilöstölle ja huoltajille.

  Lisää tietoa Vardasta Opetushallitukselta:
   varda@opintopolku.fi
  (Asiakaspalvelu)

  Varhaiskasvatuksen tietovaranto – viestintämateriaalit (OPH:n wiki) 

  Varda-palvelun tietosuojaseloste (Opintopolku.fi)

  Varhaiskasvatuslaki (Finlex.fi)