Omavalvontasuunnitelma

Varhaiskasvatuslain (48 §) mukaan yksityisen varhaiskasvatuspalvelujen tuottajan on laadittava toiminnan asianmukaisuuden varmistamiseksi omavalvontasuunnitelma. Omavalvontasuunnitelman avulla kuvataan vastuut sekä varmistetaan asiakasturvallisuus ja toiminnan laatu.

Ensimmäisestä omavalvontasuunnitelmasta toimitetaan kopio sijaintikunnan viranomaiselle. Palvelun tuottajan on seurattava ja arvioitava suunnitelman toteutumista vuosittain yhdessä henkilöstönsä kanssa sekä tehtävä siihen tarpeen vaatiessa muutoksia. Toimintavuosi-ilmoitukseen kirjataan omavalvonta-suunnitelmaan tehdyt muutokset. Toimijat voivat käyttää omavalvontasuunnitelman laatimisessa Valviran omavalvontasuunnitelmaa tai omaa vähintään vastaavan laajuista lomaketta.

Tampereen kaupunkiseudulla valmistellaan yksityisten perhepäivähoitajien käyttöön yhteistä perhepäivähoidon omavalvontasuunnitelmaa. Seudullinen yhteinen omavalvontasuunnitelma otetaan käyttöön keväällä 2021.