Työryhmä vastaa sivistyspalvelujen seutuyhteistyön yleisestä kehittämisestä, toimialan seudullisten tiekarttojen ylläpitämisestä, toimeenpanosta ja seurannasta sekä kokonaisvaltaisen hyvinvointijohtamisen edistämisestä kunnissa.

Seutustrategian toteutuksen osalta sivistyspalvelujen työryhmä vastaa lisäksi seudullisesta palveluverkkoperiaatteiden valmistelusta sekä arkiliikkumisen ja toimialan digitaalisten palvelujen edistämisestä. Lisäksi työryhmä vastaa kansainvälisen kasvatus- ja koulutuspolun rakentamisesta. Työryhmä osallistuu kaupunkiseudulla tehtävään alueellisen eriytymisen ja koulusegregaation ehkäisytyöhön.

Vuonna 2024 työn painopisteinä ovat koulusegregaatiota ehkäisevien toimenpiteiden käynnistäminen ja seuranta, lukiokoulutuksen seudullisen tilannekuvan ja strategisten laatukriteerien laadinta ja opiskeluhuollon yhteistyön käynnistäminen yhteistyössä Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa. Lisäksi käynnistetään englanninkielisen kasvatus- ja opetuspolun rakentaminen varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle sekä kerätään ja tuotetaan seudullisesti ennakointitietoa tulevaisuuden osaamis- ja työntekijätarpeista sivistystoimialalla. Tutkintoon valmistavaa (TUVA) koulutusta kehitetään, ja Seutuliike-ohjelman toimeenpanon osalta keskitytään toisen asteen opiskelijoiden sekä perusopetuksen yläkoululaisten arkiliikkumisen edistämiseen. Opetuspalvelujen, vapaa-aikapalvelujen ja varhaiskasvatuspalvelujen tiekartat päivitetään tuleville vuosille ohjaamaan toteutettavaa seutuyhteistyötä.

Sivistyspalvelutyöryhmä tekee tiivistä yhteistyötä Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa mm. opiskeluhuoltoon, liikunnan edistämiseen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvissä teemoissa.

Työryhmän tai sen alaisuudessa toimivien asiantuntijaryhmien työn tuloksena on sovittu seuraavista toiminnoista:

 • Koulujen työ- ja loma-ajoista sopiminen
 • Kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) johtamisen yhteistyö
 • Lukiokoulutuksen, opetuspalvelujen, vapaa-aikapalvelujen sekä varhaiskasvatuksen kehittämisen tiekartat
 • Lukiokoulutuksen, opetuksen sekä varhaiskasvatuksen seutuvertailut
 • Seutuliike-ohjelman toteuttaminen

Lisäksi seutuyhteistyössä on toteutettu mm. seuraavat asiat:

 • Tampereen seudun kasvatus- ja opetusalan henkilöstölle suunnattu osaamisen kehittämisen palvelu Osakkeen käynnistäminen ja vakiinnuttaminen
 • Yksityisen varhaiskasvatuksen kehittämisen toimintamalli
 • Seudulliset opetussuunnitelmat perusopetukseen ja lukio-opetukseen
 • Päivähoidon vapaa hakeutuminen seudulla
 • Toisen asteen koulutuksen kehittämistyö (mm. Tredu, lukioyhteistyömalli, sekä korkeakouluyhteistyö)
 • Seudullinen nuorisotyön yhteistyö ja koordinaatio
 • Seutuopistotoiminta ja seutuopistojen rakenne- ja toimintauudistusten arviointi
 • Seutumuseomallin kehittäminen ja toiminnan vakiinnuttaminen
 • Digitalisaatioselvitys
 • Seutureittien ja virkistysalueiden kehittämisen suunnitelma ja toimeenpano (www.outdoorstampere.fi)
 • Seutuliike – arkiliikkumisen edistämisen ohjelma
 • Taiteen perusopetuksen nykytilaselvitys ja seudullisen yhteistyön kehittäminen
 • Raportti kaupunkiseudun eriytymiskehityksestä
 • Yhtenäisemmän esi- ja alkuopetuksen kokonaisuuden rakentaminen

Työryhmän asiantuntijasihteeri

Merja Nordling

Hyvinvointipäällikkö

040 588 1902

merja.nordling@tampereenseutu.fi

Työryhmän jäsenet

Puheenjohtaja
Savisaari Lauri, sivistyspalvelujen palvelualueen johtaja, Tampere

Kuntajäsenet
Lehtinen Nina, sivistysjohtaja, Lempäälä, vpj.​
Halonen Kati, hyvinvointijohtaja, Kangasala
Hursti Matti, sivistysjohtaja, Ylöjärvi​
Seppänen Mika, sivistysjohtaja, Nokia
Rönnholm Harri, sivistysjohtaja, Pirkkala​
Mattila Mia, kasvatus- ja opetusjohtaja, Orivesi​
Lahtinen Marko, sivistysjohtaja, Vesilahti​
Välilä Sari, varhaiskasvatuspäällikkö, Pirkkala​
Järvelä, Kristiina, perusopetusjohtaja, Tampere
Vuori Mika, suunnittelupäällikkö, Tampere​
Aalto Mari, lukiokoulutuksen johtaja, Tampere​

Muut jäsenet
Nurminen Päivi, seutujohtaja, TKS
Helimo Matti, apulaispormestari, Tampere
Savolainen Jussi, henkilöstön edustaja, OAJ, Pirkanmaa
Ratia Katariina, palvelupäällikkö, OSAKE              
Silander Tiina, dekaani, TAU
Viskari Kirsi, ammatillisen koulutuksen johtaja, Tredu
Nurmi-Vuorinen Marja, vastuualuejohtaja, Pirha