Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalvelujen työryhmä vastaa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, toisen asteen koulutuksen sekä vapaa-aikapalveluiden kehittämisestä.

Vuonna 2020 työryhmän työn painopisteitä ovat vapaa-aikapalveluiden tiekartan laadinta, taiteen perusopetuksen nykytilan kartoitus, arkiliikuntaa edistävän Seutuliike-ohjelmatyön toteutus, seutureittien ja virkistysalueiden kehittäminen sekä asuinalueiden eriytymiskehityksen selvittäminen.

Työryhmä seuraa tiiviisti sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämistä, koska niiden toimintaympäristö on muutoksessa. Työryhmän toimintaa ohjaa hyvinvointiympäristön kehittämisohjelma, joka sisältää useita tavoitteita kuntien hyvinvointityön kehittämiseksi. Tavoitteita toimeenpannaan HYMY-hankkeessa, jota koordinoi MAL-verkosto.

Työryhmän tai sen alaisuudessa työskentelevien asiantuntijakokoonpanojen työn tuloksena on aiemmin toteutettu muun muassa:

 • Seudullinen osaamisen kehittämisen toimintamalli OSAKE
 • Yksityisen varhaiskasvatuksen kehittämisen toimintamalli
 • Seudulliset opetussuunnitelmat perusopetukseen ja lukio-opetukseen
 • Päivähoidon vapaa hakeutuminen seudulla
 • Seudun koulujen työ- ja loma-aikojen yhtenäistäminen
 • Toisen asteen koulutuksen merkittävää kehittämistä (Tredu, lukioyhteistyömalli)
 • Seutuopistotoiminta ja seutuopistojen rakenne- ja toimintauudistusten arviointi
 • Seutumuseomallin kehittäminen ja toiminnan vakiinnuttaminen
 • Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen seudullisen kehittämisen tiekartta
 • Varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen seutuvertailut
 • Digitalisaatioselvitys ja Seutuvaraamo-kehitystyö
 • Seutureittien ja virkistysalueiden kehittämisen suunnitelma ja toimeenpano
 • Lukiokoulutuksen seutuvertailu
 • Seutuliike – liikkumisen edistämisen ohjelma
 • Taiteen perusopetuksen nykytilaselvitys
 • Vapaa-aikapalveluiden seudullisen kehittämisen tiekartta
Vuoden 2020 kokouspäivämäärät ovat:

9.1., 13.2., 19.3., 29.4., 17.6., 21.8., 17.9, 15.10, 25.11.

Hyvinvointipalveluiden työryhmän asiantuntijasihteeri

Satu Kankkonen

Kehittämispäällikkö, hyvinvointipalvelut

040 588 1902

satu.kankkonen@tampereenseutu.fi

Hyvinvointipalvelujen työryhmän jäsenet

Puheenjohtaja

Savisaari Lauri, johtaja, hyvinvointipalvelut, Tampere

Esittelijä-sihteeri

Kankkonen Satu, kehittämispäällikkö, Tampereen kaupunkiseutu

Jäsenet

Lehtinen Nina, sivistysjohtaja, Lempäälä, vpj.

Aalto-Ropo Anni, kasvatus- ja opetusjohtaja, Kangasala

Halonen Kati, hyvinvointijohtaja, Kangasala

Pikka Pauliina, sivistysjohtaja, Nokia

Mattila, Mia, kasvatus- ja opetusjohtaja, Orivesi

Rönnholm Harri, hyvinvointijohtaja, Pirkkala

Vuori Mika, suunnittelupäällikkö, Tampere

Järvelä Kristiina, kasvatus- ja opetusjohtaja, Tampere

Suonio Jorma, lukiokoulutuksen johtaja, Tampere

Kallioinen Outi, ammatillisen koulutuksen johtaja, Tampere

Seppänen Mika, sivistysjohtaja, Vesilahti

Hursti Matti, sivistysjohtaja, Ylöjärvi

Syynimaa Nestori, tietohallintojohtaja, Ylöjärvi

Helimo, Matti, henkilöstön edustaja, Kangasala

Lehtinen, Kalle, tietohallintokoordinaattori, Tampere

Loukaskorpi Johanna, apulaispormestari, Tampere

Häikiö Liisa, professori, Tampereen yliopisto

Nurminen, Päivi, seutujohtaja, Tampereen kaupunkiseutu