Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalvelujen työryhmä vastaa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, toisen asteen koulutuksen sekä vapaa-aikapalveluiden kehittämisestä.

Vuonna 2021 työryhmän työn painopisteitä ovat lukiokoulutuksen strategisen tiekartan laadinta, kuntien nuorisopalveluiden nykytilan kartoittaminen, arkiliikuntaa edistävän Seutuliike-ohjelmatyön jatkaminen, seutureittien ja virkistysalueiden kehittäminen sekä sivistyspalveluiden toimenpidesuositusten laadinta eriytymiskehityksen hillintään. Kuluvana vuonna valmistuu lisäksi uusi seudullisen kehittämistyön tiekartta varhaiskasvatukseen, seutuvertailuja kehitetään digitaaliseen muotoon ja taiteen perusopetuksessa käynnistyy entistä tiiviimpi yhteistyö toimijoiden kesken.

Työryhmä seuraa tiiviisti sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämistä, koska niiden toimintaympäristö on muutoksessa. Kuntien hyvinvointityön kehittämistä jatketaan HYMY-hankkeessa, jota koordinoi MAL-verkosto.

Työryhmän tai sen alaisuudessa työskentelevien asiantuntijakokoonpanojen työn tuloksena on aiemmin toteutettu muun muassa:

 • Seudullinen osaamisen kehittämisen toimintamalli OSAKE
 • Yksityisen varhaiskasvatuksen kehittämisen toimintamalli
 • Seudulliset opetussuunnitelmat perusopetukseen ja lukio-opetukseen
 • Päivähoidon vapaa hakeutuminen seudulla
 • Seudun koulujen työ- ja loma-aikojen yhtenäistäminen
 • Toisen asteen koulutuksen merkittävää kehittämistä (Tredu, lukioyhteistyömalli)
 • Seutuopistotoiminta ja seutuopistojen rakenne- ja toimintauudistusten arviointi
 • Seutumuseomallin kehittäminen ja toiminnan vakiinnuttaminen
 • Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen seudullisen kehittämisen tiekartta
 • Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen seutuvertailut
 • Digitalisaatioselvitys ja Seutuvaraamo-kehitystyö
 • Seutureittien ja virkistysalueiden kehittämisen suunnitelma ja toimeenpano
 • Seutuliike – arkiliikkumisen edistämisen ohjelma
 • Taiteen perusopetuksen nykytilaselvitys ja seudullisen yhteistyön kehittäminen
 • Vapaa-aikapalveluiden seudullisen kehittämisen tiekartta
 • Raportti kaupunkiseudun eriytymiskehityksestä
 • Yhtenäisemmän esi- ja alkuopetuksen kokonaisuuden rakentaminen

Vuoden 2021 kokouspäivämäärät ovat:
29.4, 27.5., 22.6., 26.8., 23.9.

Hyvinvointipalveluiden työryhmän asiantuntijasihteeri

Satu Kankkonen

Kehittämispäällikkö, hyvinvointipalvelut

040 588 1902

satu.kankkonen@tampereenseutu.fi

Hyvinvointipalvelujen työryhmän jäsenet

Puheenjohtaja
Savisaari Lauri, johtaja, hyvinvointipalvelut, Tampere

Esittelijä-sihteeri
Kankkonen Satu, kehittämispäällikkö, Tampereen kaupunkiseutu

Jäsenet
Lehtinen Nina, sivistysjohtaja, Lempäälä, vpj.
Aalto-Ropo Anni, kasvatus- ja opetusjohtaja, Kangasala
Halonen Kati, hyvinvointijohtaja, Kangasala
Pikka Pauliina, sivistysjohtaja, Nokia
Mattila, Mia, kasvatus- ja opetusjohtaja, Orivesi
Rönnholm Harri, hyvinvointijohtaja, Pirkkala
Vuori Mika, suunnittelupäällikkö, Tampere
Järvelä Kristiina, kasvatus- ja opetusjohtaja, Tampere
Suonio Jorma, lukiokoulutuksen johtaja, Tampere
Kallioinen Outi, ammatillisen koulutuksen johtaja, Tampere
Seppänen Mika, sivistysjohtaja, Vesilahti
Hursti Matti, sivistysjohtaja, Ylöjärvi
Syynimaa Nestori, tietohallintojohtaja, Ylöjärvi
Helimo, Matti, henkilöstön edustaja, Kangasala
Lehtinen, Kalle, tietohallintokoordinaattori, Tampere
Loukaskorpi Johanna, apulaispormestari, Tampere
Häikiö Liisa, professori, Tampereen yliopisto
Nurminen, Päivi, seutujohtaja, Tampereen kaupunkiseutu