Sivistyspalvelut

Työryhmä vastaa sivistyspalvelujen seutuyhteistyön yleisestä kehittämisestä, toimialan seudullisten tiekarttojen ylläpitämisestä, toimeenpanosta ja seurannasta sekä kokonaisvaltaisen hyvinvointijohtamisen edistämisestä kunnissa.

Uuden seutustrategian toteutuksen osalta sivistyspalvelujen työryhmä vastaa lisäksi seudullisesta palveluverkkoperiaatteiden valmistelusta sekä arkiliikkumisen ja toimialan digitaalisten palvelujen edistämisestä. Lisäksi työryhmä vastaa kansainvälisen kasvatus- ja koulutuspolun rakentamisesta. Työryhmä osallistuu myös sini-viherstrategian laadintaan sekä segregaation ehkäisyyn.

Vuonna 2021 työryhmän työn painopisteitä olivat lukiokoulutuksen strategisen tiekartan laadinta, kuntien nuorisopalveluiden nykytilan kartoittaminen, arkiliikuntaa edistävän Seutuliike-ohjelmatyön jatkaminen, seutureittien ja virkistysalueiden kehittäminen sekä sivistyspalveluiden toimenpidesuositusten laadinta eriytymiskehityksen hillintään. Lisäksi viime vuonna valmistui uusi seudullisen kehittämistyön tiekartta varhaiskasvatukseen, seutuvertailuja kehitettiin digitaaliseen muotoon ja taiteen perusopetuksessa käynnistyi entistä tiiviimpi yhteistyö toimijoiden kesken.

Työryhmä seuraa tiiviisti sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämistä, koska niiden toimintaympäristö on muutoksessa. Kuntien hyvinvointityön kehittäminen jatkuu.

Työryhmän tai sen alaisuudessa työskentelevien asiantuntijakokoonpanojen työn tuloksena on aiemmin toteutettu muun muassa:

 • Seudullinen osaamisen kehittämisen toimintamalli OSAKE
 • Yksityisen varhaiskasvatuksen kehittämisen toimintamalli
 • Seudulliset opetussuunnitelmat perusopetukseen ja lukio-opetukseen
 • Päivähoidon vapaa hakeutuminen seudulla
 • Seudun koulujen työ- ja loma-aikojen yhtenäistäminen
 • Toisen asteen koulutuksen merkittävää kehittämistä (Tredu, lukioyhteistyömalli)
 • Seutuopistotoiminta ja seutuopistojen rakenne- ja toimintauudistusten arviointi
 • Seutumuseomallin kehittäminen ja toiminnan vakiinnuttaminen
 • Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen seudullisen kehittämisen tiekartta
 • Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen seutuvertailut
 • Digitalisaatioselvitys ja Seutuvaraamo-kehitystyö
 • Seutureittien ja virkistysalueiden kehittämisen suunnitelma ja toimeenpano
 • Seutuliike – arkiliikkumisen edistämisen ohjelma
 • Taiteen perusopetuksen nykytilaselvitys ja seudullisen yhteistyön kehittäminen
 • Vapaa-aikapalveluiden seudullisen kehittämisen tiekartta
 • Raportti kaupunkiseudun eriytymiskehityksestä
 • Yhtenäisemmän esi- ja alkuopetuksen kokonaisuuden rakentaminen

Työryhmän asiantuntijasihteeri

Merja Nordling

Hyvinvointipäällikkö

040 588 1902

merja.nordling@tampereenseutu.fi

Työryhmän jäsenet

Puheenjohtaja
Savisaari Lauri, sivistyspalvelujen palvelualueen johtaja, Tampere

Kuntajäsenet
Lehtinen Nina, sivistysjohtaja, Lempäälä, vpj.​
Halonen Kati, hyvinvointijohtaja, Kangasala
Hursti Matti, sivistysjohtaja, Ylöjärvi​
Seppänen Mika, sivistysjohtaja, Nokia
Rönnholm Harri, hyvinvointijohtaja, Pirkkala​
Mattila Mia, kasvatus- ja opetusjohtaja, Orivesi​
Lahtinen Marko, sivistysjohtaja, Vesilahti​
Välilä Sari, varhaiskasvatuspäällikkö, Pirkkala​
Järvelä, Kristiina, kasvatus- ja opetusjohtaja, Tampere
Vuori Mika, suunnittelupäällikkö, Tampere​
Viskari, Kirsi, ammatillisen koulutuksen johtaja, Tredu
Aalto Mari, lukiokoulutuksen johtaja, Tampere​

Muut jäsenet
Osaamisen seudullinen kehittämisyksikkö Osake
Apulaispormestari, Tampere​
Pääluottamusmies, henkilöstön edustaja​
Tampereen yliopisto
Tampereen kaupunkiseutu