Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalvelujen työryhmä vastaa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, toisen asteen koulutuksen sekä vapaa-aikapalveluiden kehittämisestä.

Vuonna 2021 työryhmän työn painopisteitä olivat lukiokoulutuksen strategisen tiekartan laadinta, kuntien nuorisopalveluiden nykytilan kartoittaminen, arkiliikuntaa edistävän Seutuliike-ohjelmatyön jatkaminen, seutureittien ja virkistysalueiden kehittäminen sekä sivistyspalveluiden toimenpidesuositusten laadinta eriytymiskehityksen hillintään. Lisäksi viime vuonna valmistui uusi seudullisen kehittämistyön tiekartta varhaiskasvatukseen, seutuvertailuja kehitettiin digitaaliseen muotoon ja taiteen perusopetuksessa käynnistyi entistä tiiviimpi yhteistyö toimijoiden kesken.

Työryhmä seuraa tiiviisti sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämistä, koska niiden toimintaympäristö on muutoksessa. Kuntien hyvinvointityön kehittäminen jatkuu.

Työryhmän tai sen alaisuudessa työskentelevien asiantuntijakokoonpanojen työn tuloksena on aiemmin toteutettu muun muassa:

 • Seudullinen osaamisen kehittämisen toimintamalli OSAKE
 • Yksityisen varhaiskasvatuksen kehittämisen toimintamalli
 • Seudulliset opetussuunnitelmat perusopetukseen ja lukio-opetukseen
 • Päivähoidon vapaa hakeutuminen seudulla
 • Seudun koulujen työ- ja loma-aikojen yhtenäistäminen
 • Toisen asteen koulutuksen merkittävää kehittämistä (Tredu, lukioyhteistyömalli)
 • Seutuopistotoiminta ja seutuopistojen rakenne- ja toimintauudistusten arviointi
 • Seutumuseomallin kehittäminen ja toiminnan vakiinnuttaminen
 • Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen seudullisen kehittämisen tiekartta
 • Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen seutuvertailut
 • Digitalisaatioselvitys ja Seutuvaraamo-kehitystyö
 • Seutureittien ja virkistysalueiden kehittämisen suunnitelma ja toimeenpano
 • Seutuliike – arkiliikkumisen edistämisen ohjelma
 • Taiteen perusopetuksen nykytilaselvitys ja seudullisen yhteistyön kehittäminen
 • Vapaa-aikapalveluiden seudullisen kehittämisen tiekartta
 • Raportti kaupunkiseudun eriytymiskehityksestä
 • Yhtenäisemmän esi- ja alkuopetuksen kokonaisuuden rakentaminen

Työryhmän kokoukset 2022:
Seututyöryhmien kehittämispäivä 18.1.2021 klo 11-16
10.2.2022 klo 13-15, seutustrategian teemakokous
31.3.2022 klo 13-15
28.4.2022 klo 13-15
25.5.2022 klo 13-15

Hyvinvointipalveluiden työryhmän asiantuntijasihteeri

Satu Kankkonen

Kehittämispäällikkö, hyvinvointipalvelut

040 588 1902

satu.kankkonen@tampereenseutu.fi

Hyvinvointipalvelujen työryhmän jäsenet

Puheenjohtaja
Savisaari Lauri, johtaja, hyvinvointipalvelut, Tampere

Esittelijä-sihteeri
Kankkonen Satu, kehittämispäällikkö, Tampereen kaupunkiseutu

Jäsenet
Lehtinen, Nina, sivistysjohtaja, Lempäälä, vpj.
Järvelä, Kristiina, kasvatus- ja opetusjohtaja, Tampere
Vesa, Marjo, varhaiskasvatuksen johtaja, Kangasala
Hännikäinen, Matti, vt. lukiokoulutuksen johtaja, Tampere
Seppänen, Mika, sivistysjohtaja, Nokia
Hursti, Matti, sivistysjohtaja, Ylöjärvi
Halonen, Kati, hyvinvointijohtaja, Kangasala
Rönnholm, Harri, hyvinvointijohtaja, Pirkkala
Mattila, Mia, kasvatus- ja opetusjohtaja, Orivesi
Lahtinen, Marko, sivistysjohtaja, Vesilahti
Vuori, Mika, suunnittelupäällikkö, Tampere
Ruokonen, Tommi, suunnittelupäällikkö, Pirkkala
Savolainen, Jussi, henkilöstön edustaja, OAJ, Pirkanmaa
Kallioinen, Outi, ammatillisen koulutuksen johtaja, Tredu