Yksityinen perhepäivähoito hoitajan kotona

Perhepäivähoito on varhaiskasvatuksen toimintamuoto, jossa perhepäivähoitaja hoitaa omassa kodissaan tai kodinomaisessa tilassa enintään neljää alle kouluikäistä lasta mukaan lukien hoitajan omat lapset jotka eivät vielä ole perusopetuksessa. Lisäksi voidaan hoitaa yhtä esiopetusta saavaa lasta tai perusopetuksen aloittanutta lasta. (Asetus varhaiskasvatuksesta 753/2018, 2§). Yksityinen perhepäivähoitaja valitsee perhepäivähoitoryhmänsä lapset itse.

Huoltaja etsii lapselleen sopivan perhepäivähoitajan itse ja tiedustelee tältä mahdollisia vapaita paikkoja. Perhepäivähoitaja määrittelee hoidossa olevan lapsen asiakasmaksun suuruuden ja ilmoittaa tämän hoitoon tulevan lapsen huoltajalle. Huoltaja hakee lapselleen yksityisen päivähoidon lakisääteisen tuen ja mahdollisen kuntalisän Kelasta. Kela maksaa tuet suoraan perhepäivähoitajalle. Asiakasmaksun suuruus on perhepäivähoitajan ja huoltajan välinen asia, josta on sovittu palvelusopimuksen yhteydessä. Lisätietoa Kelan maksamasta tuesta osoitteessa www.kela.fi tai Kelan aluetoimistoista.

Yksityisen hoidon tuen maksamisen edellytyksenä on että kunta on hyväksynyt perhepäivähoitajan. Lisäksi kunnilla on omia kriteereitään kuntalisien maksamisen edellytyksenä. Tampereen kaupunkiseudulla perhepäivähoitajilta edellytetään perhepäivähoitajan ammattitutkinnon tai muun soveltuvan kasvatus- tai ohjausalan perustutkinnon suorittamista soveltuvin osin.

Tarkempaa tietoa kuntalisistä ja sen maksamisen edellytyksistä saat kuntien nettisivuilta tai valvontaviranomaisilta: