Toimintasuunnitelma

Varhaiskasvatus on lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatusta, opetusta ja hoitoa, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka (VKL 2 §). Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma sekä lasten varhaiskasvatussuunnitelmat ovat lapsiryhmän toiminnan suunnittelun lähtökohtia (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2019). Näiden pohjalta toimijat laativat vuosittain toimintasuunnitelman, jossa kuvataan toiminnan tavoitteiden saavuttamiseen tarvittavia toimenpiteitä.

Sijaintikunnat ohjeistavat tarkemmin toimintasuunnitelman tekemisessä.