Liikennejärjestelmä

Liikennejärjestelmätyöryhmä edistää joukkoliikenteen käyttöä sekä kävelyä ja pyöräliikennettä kaupunkiseudulla. Työryhmä toteuttaa omalta osaltaan kaupunkiseudun kuntien ja valtion välistä MAL-sopimusta. Kaupunkiseudun liikennejärjestelmän kehittämistä ohjaa Rakennesuunnitelma 2040, jonka yhtenä tavoitteena on uudistaa liikkumisen tapoja.

Liikennejärjestelmätyöryhmän tavoitteina on:

  • Uutta asutusta suunnataan joukkoliikennevyöhykkeille ja keskuksiin.
  • Lisätään joukkoliikenteen houkuttelevuutta mm. toteuttamalla raitiotie ja kehittämällä lähijunaliikennettä.
  • Parannetaan  pyöräliikenteen seudullisia pääreittejä ja niiden hoitoa talvisin.
  • Helpotetaan sujuvien matkaketjujen toteutumista autojen ja pyörien liityntäpysäköintipaikkoja lisäämällä ja tukemalla liikenteen digitaalisten palveluiden syntymistä.

Liikennejärjestelmätyöryhmän kokouspäivät 2022:
Ke 19.1., ke 16.2., ti 22.3., ke 13.4., ti 10.5., ke 15.6.
Heinäkuussa ei kokousta.
Ti 16.8., ke 21.9., ti 18.10., ke 16.11., ti 13.12.
Työryhmän kokoukset järjestetään keskiviikkoisin kello 12.30 – 15.00 tai tiistaisin kello 13.30 – 16.00.

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta määrittelee kaupunkiseudulla joukkoliikenteen palvelutason ja päättää joukkoliikenteen järjestämistavasta.

Liikennejärjestelmätyöryhmän asiantuntijasihteeri

Tapani Touru

Liikennejärjestelmäpäällikkö

040 503 4237

tapani.touru@tampereenseutu.fi

Liikennejärjestelmätyöryhmän jäsenet

Puheenjohtaja
Lindfors Jukka, suunnittelujohtaja, Tampere

Sihteeri
Touru Tapani, liikennejärjestelmäpäällikkö, Tampereen kaupunkiseutu

Jäsenet
Vandell Ari, suunnittelupäällikkö, Tampere
Korhonen Jouni, tekninen johtaja, Pirkkala, vpj.
Saarilahti Merja, rakennuspäällikkö, Kangasala
Nevala Timo, suunnittelupäällikkö, Lempäälä
Räsänen Mika, infrapalvelujen johtaja, Nokia
Jortikka Antti, tekninen johtaja, Orivesi
Periviita Mika, joukkoliikennepäällikkö, Tampere
Vierikka Harri, kunnaninsinööri, Vesilahti 
Harjula Mirko, suunnitteluinsinööri, Ylöjärvi
Helin Erika, liikennejärjestelmäasiantuntija, Liikennevirasto
Kulmala Mika, projektipäällikkö, Tampere
Karhula Mervi, liikenneneuvos, Liikenne- ja viestintäministeriö
Vainio Suvi, liikennejärjestelmäasiantuntija, Pirkanmaan ELY-keskus
Jäntti Aleksi, apulaispormestari, Tampere
Pöllänen Markus, lehtori, Tampereen yliopisto
Lahtinen Ville, pääluottamusmies, henkilöstön edustaja