Liikennejärjestelmä

Työryhmä vastaa seudullisen liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta suunnittelusta, seudullisen lähijunaliikenteen, seudullisen raitiotieliikenteen sekä pyöräliikenteen edistämisestä sekä omalta osaltaan rakennesuunnitelman ja MAL-sopimuksen valmistelusta, toimeenpanosta ja seurannasta.

Uuden seutustrategian toteutuksen osalta työryhmä vastaa joukkoliikenteen seudullisesta kehityskuvan
laadinnasta. Työryhmä huolehtii myös liikennejärjestelmää koskevien edunvalvontaviestien valmistelusta. Lisäksi työryhmä hyödyntää tulevaisuuden ennakointitietoa ja osallistuu kestävyyttä edistävien kokeilujen ideointiin ja toteutukseen.

Liikennejärjestelmätyöryhmän tavoitteina on

  • suunnata uutta asutusta joukkoliikennevyöhykkeille ja keskuksiin
  • lisätä joukkoliikenteen houkuttelevuutta mm. toteuttamalla raitiotie ja kehittämällä lähijunaliikennettä
  • parantaa pyöräliikenteen seudullisia pääreittejä ja niiden hoitoa talvisin
  • helpottaa sujuvien matkaketjujen toteutumista autojen ja pyörien liityntäpysäköintipaikkoja lisäämällä ja tukemalla liikenteen digitaalisten palveluiden syntymistä.

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta määrittelee kaupunkiseudulla joukkoliikenteen palvelutason ja päättää joukkoliikenteen järjestämistavasta.

Työryhmän asiantuntijasihteeri

Tapani Touru

Liikennejärjestelmäpäällikkö

040 503 4237

tapani.touru@tampereenseutu.fi

Työryhmän jäsenet

Puheenjohtaja
Lindfors Jukka, suunnittelujohtaja, Tampere

Kuntajäsenet
Korhonen Jouni, tekninen johtaja, Pirkkala, vpj.
Malviala Sirkku, elinympäristöjohtaja, Kangasala
Timo Nevala, suunnittelupäällikkö, Lempäälä
Pesonen Jussi, infrapalvelujen johtaja, Nokia
Matti Vesava, tekninen johtaja, Orivesi
Vandell Ari, suunnittelupäällikkö, Tampere
Periviita Mika, joukkoliikennejohtaja, Tampere
Mirko Harjula, kaupunkirakennejohtaja, Ylöjärvi
Vierikka Harri, tekninen johtaja, Vesilahti

Muut jäsenet
Väylävirasto
Pirkanmaan ELY-keskus
Liikenne- ja viestintäministeriö
Traficom
Pirkanmaan liitto
Kansallinen MAL-verkosto
Apulaispormestari, Tampere
Pääluottamusmies, henkilöstön edustaja
Business Tampere Oy
Tampereen yliopisto
Tampereen kaupunkiseutu