Liikennejärjestelmä

Liikennejärjestelmätyöryhmä edistää joukkoliikenteen käyttöä sekä kävelyä ja pyöräliikennettä kaupunkiseudulla. Työryhmä toteuttaa omalta osaltaan kaupunkiseudun kuntien ja valtion välistä MAL-sopimusta. Kaupunkiseudun liikennejärjestelmän kehittämistä ohjaa Rakennesuunnitelma 2040, jonka yhtenä tavoitteena on uudistaa liikkumisen tapoja.

Liikennejärjestelmätyöryhmän tavoitteina on:

  • Uutta asutusta suunnataan joukkoliikennevyöhykkeille ja keskuksiin.
  • Lisätään joukkoliikenteen houkuttelevuutta mm. toteuttamalla raitiotie ja kehittämällä lähijunaliikennettä.
  • Parannetaan  pyöräliikenteen seudullisia pääreittejä ja niiden hoitoa talvisin.
  • Helpotetaan sujuvien matkaketjujen toteutumista autojen ja pyörien liityntäpysäköintipaikkoja lisäämällä ja tukemalla liikenteen digitaalisten palveluiden syntymistä.

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta määrittelee kaupunkiseudulla joukkoliikenteen palvelutason ja päättää joukkoliikenteen järjestämistavasta. 

Liikennejärjestelmätyöryhmän asiantuntijasihteeri

Tapani Touru

Liikennejärjestelmäpäällikkö

040 503 4237

tapani.touru@tampereenseutu.fi

Liikennejärjestelmätyöryhmän jäsenet

Puheenjohtaja

Lindfors Jukka, suunnittelujohtaja, Tampere

Sihteeri

Touru Tapani, liikennejärjestelmäpäällikkö, Tampereen kaupunkiseutu

Jäsenet

Vandell Ari, suunnittelupäällikkö, Tampere

Korhonen Jouni, tekninen johtaja, Pirkkala, vpj.

Saarilahti Merja, rakennuspäällikkö, Kangasala

Nevala Timo, suunnittelupäällikkö, Lempäälä

Räsänen Mika, infrapalvelujen johtaja, Nokia

Jortikka Antti, tekninen johtaja, Orivesi

Periviita Mika, joukkoliikennepäällikkö, Tampere

Vierikka Harri, kunnaninsinööri, Vesilahti 

Harjula Mirko, suunnitteluinsinööri, Ylöjärvi

Helin Erika, liikennejärjestelmäasiantuntija, Liikennevirasto

Kulmala Mika, projektipäällikkö, Tampere

Karhula Mervi, liikenneneuvos, Liikenne- ja viestintäministeriö

Vainio Suvi, liikennejärjestelmäasiantuntija, Pirkanmaan ELY-keskus

Jäntti Aleksi, apulaispormestari, Tampere

Pöllänen Markus, lehtori, Tampereen yliopisto

Lahtinen Ville, pääluottamusmies, henkilöstön edustaja