Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymäkokous. Seutuhallitus johtaa seutuyhteistyön toteutusta ja toimeenpanoa seutustrategian pohjalta. Lisäksi seutuhallitus vastaa kuntayhtymän taloudesta ja hallinnon asianmukaisuudesta. Kuntajohtajakokous käsittelee seutuhallitukselle valmisteltavia asioita ja kuntajohtajat esittelevät ne omissa kunnissaan. Seudulliset työryhmät valmistelevat asioita omalla vastuualueellaan.

Yhteistyön rakenteet: yhtymäkokous - seutuhallitus - kuntajohtajakokous - seutuyksikkö; joka jakautuu työryhmiin.

Tutustu kuntayhtymän päätöksentekoon

Kuntayhtymän hallintosääntö ja perussopimus

Kuntayhtymän luottamushenkilöiden palkkiot ja kulukorvaukset

Kuntayhtymässä maksettavista luottamushenkilöiden palkkioista ja kustannusten korvaamisesta säädetään hallintosäännössä (45 – 52 §). Yhtymäkokous on 26.6.2013 päättänyt kuntayhtymän luottamushenkilöiden kokouspalkkiot ja vuosikorvaukset seuraavasti:

  • Seutuhallituksen puheenjohtajan vuosikorvaus on 4 000 euroa
  • Seutuhallituksen 1. ja 2. varapuheenjohtajan vuosikorvaus on 2 000 euroa
  • Muilta osin noudatetaan Tampereen kaupungin kokouspalkkiokäytäntöä.

Kuntayhtymä korvaa kokouksessa läsnä olleille jäsenille matkakustannukset ja ansiomenetyskorvaukset.