Voit tutustua Tampereen kaupunkiseutuun karttojen avulla. Nettikartalla voit valita, mitä tietoja kartalla näkyy. Voit yhdistää seurantatietoa teemoittain tai vuosittain ja tarkastella muutoksia kokonaisuuksina.

Karttatietoa kaupunkiseudusta

Pirkanmaan aluetietopalvelu

Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liiton yhteisessä aluetietopalvelussa on seudullista paikkatietoa kartoin ja tilastograafein esitettynä.

Palvelusta löytyvät muun muassa:

Seudullisesti paikkatietoa hyödynnetään mm. maankäytön, asumisen, liikenteen ja infrapalveluiden suunnittelussa sekä MAL-sopimuksen ja rakennesuunnitelman toteutumisen seurannassa.

Lisätietoja:

Jussi Välimäki

Seututietopäällikkö

040 503 2554

jussi.valimaki@tampereenseutu.fi