Asuminen ja rakentaminen

Tampereen kaupunkiseudun verkkosivuilla voit tarkastella kuntien yhteistä visiota tulevien vuosien kasvusta ja tätä kautta tutustua asuinalueesi ja lähiympäristön kehittymiseen. Tiedon suunnitelluista tonteista saat kunnista.

Asuminen ja palvelut parantuvat, kun rakentaminen on tiivistä ja joukkoliikenne kulkee

Tampereen kaupunkiseudulla tavoitteena on, että seutu uusiutuu käytettävyydestä ja viihtyisyydestä tinkimättä. Tampereen kaupunkiseudulla halutaan tiivistää nykyistä rakennetta joukkoliikenteen solmukohdissa. Uudisrakentamisella tiivistetään ja uusitaan seudun keskustoja ja aluekeskuksia.

Alueiden asuntotarjonta ja palvelut paranevat kehittyvän joukkoliikenteen ja palveluiden keskittymisen myötä. Samalla lähiympäristöä voidaan kehittää laadukkaammaksi. Muun muassa Tampereen Tesomalla ja kehyskuntien keskustoissa on jo tehty tällaista kehitystyötä.

Rakennesuunnitelma ohjaa kehitystä

Suuret linjat seudun yhteiseen kehittämiseen määritellään Rakennesuunnitelmassa. Seutuyhteistyössä on valmisteltu kaksi rakennesuunnitelmaa ja neljä MAL-sopimusta, joiden kautta kunnat ovat sopineet asuntotuotannon määrästä sekä kohdentamisesta. Lisäksi sopimusten kautta on kunnissa käynnistetty arjen laatua ja asuntotarjonnan monimuotoisuutta tukevaa työtä.

Tilastoja asumisesta ja rakentamisesta

MAL3-sopimuksen seurannassa raportoidaan asuntotuotannon määrästä ja sijoittumisesta Tampereen kaupunkiseudulla. Raportista voit lukea mm. kuinka monta ja mille alueille uusia asuntoja rakennettiin vuosina 2016-2019 ja tarkastella asuntotuotannon jakatumista kunnittain.

Kuvassa kartta Tampereen kaupunkiseudusta. Karttaan on merkitty alueet, joille uusia asuntoja on rakennettu MAL3-sopimuskaudella 2016-2019. Vuonna 2019 82 prosenttia kaupunkiseudun asuntotuotannosta kohdentui keskustoihin ja joukkoliikennevyöhykkeille.
Kuva:Asuntotuotannon sijoittuminen Tampereen kaupunkiseudulla 2016-2019.
Klikkaamalla kuva avautuu suurempana uuteen ikkunaan.

Asuntopoliittinen ohjelma

Seudun asuntopoliittinen ohjelma hyväksyttiin seutuhallituksessa 26.5.2021.