Tällä sivulla voit tarkastella Tampereen kaupunkiseudun kuntien yhteistä visiota tulevien vuosien kasvusta ja samalla tutustua asuinalueesi ja lähiympäristön kehittymiseen. Tiedon suunnitelluista tonteista saat omasta kunnastasi.

Kohti laadukkaampaa asuinympäristöä

Tampereen kaupunkiseudulla tavoitteena on, että seutu uusiutuu käytettävyydestä ja viihtyisyydestä tinkimättä. Tampereen kaupunkiseudulla halutaan tiivistää nykyistä rakennetta joukkoliikenteen solmukohdissa. Uudisrakentamisella tiivistetään ja uusitaan seudun keskustoja ja aluekeskuksia.

Alueiden asuntotarjonta ja palvelut paranevat kehittyvän joukkoliikenteen ja palveluiden keskittymisen myötä. Samalla lähiympäristöä voidaan kehittää laadukkaammaksi. Muun muassa Tampereen Tesomalla ja kehyskuntien keskustoissa on jo tehty tällaista kehitystyötä.

Rakennesuunnitelma ohjaa kehitystä

Suuret linjat seudun yhteiseen kehittämiseen määritellään rakennesuunnitelmassa. Seudun kunnat ovat sopineet asuntotuotannon määrästä sekä kohdentamisesta rakennesuunnitelman lisäksi myös MAL-sopimuksessa.

MAL-sopimuksen seurannassa raportoidaan toteutuneesta asuntotuotannon määrästä ja sijoittumisesta Tampereen kaupunkiseudulla. Raporteista voit lukea muun muassa kuinka monta ja mille alueille uusia asuntoja rakennettiin ja tarkastella asuntotuotannon jakautumista kunnittain. Lisäksi MAL-sopimusten kautta on kunnissa käynnistetty arjen laatua ja asuntotarjonnan monimuotoisuutta tukevaa työtä.

Asuntopoliittinen ohjelma

Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma on osa kaupunkiseudun suunnittelua. Se vastaa seudullisiin kysymyksiin asuntotuotantotarpeesta, asumisen laadusta, kohtuuhintaisuudesta
sekä asunnottomuudesta ja segregaatiosta. Ohjelman pääviesti on ”Hyvää asumista kaikille”.

Asuntopoliittinen ohjelma hyväksyttiin seutuhallituksessa 26.5.2021.