Koko Tampereen kaupunkiseudun yhteinen tavoite on olla hiilineutraali seutu vuonna 2030. Tavoitteemme on vähentää seudun kasvihuonekaasupäästöjä 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Loput 20 % päästöistä sidomme hiilinieluihin ja kompensoimme.

Tampereen kaupunkiseudun ilmastotavoitteet ovat kansallista kärkeä. Päästövähennystavoitteet jaetaan kuntien kesken, ja kukin kunta ottaa käyttöön sille sopivat päästöjen vähennyskeinot. 

Seudullinen ilmastotiekartta apuna päästövähennyksissä

Hiilineutraali Tampereen seutu 2030 -tavoitteeseen suunnataan kaupunkiseudun yhteisen ilmastotiekartan avulla. Lisäksi kaupunkiseudun kunnat valmistelevat seudullisen mallin mukaisen oman tiekartan päästövähennyksiin. Tiekartta sisältää kuntien sopimat yhteiset ilmastotavoitteet sekä kuntakohtaiset ilmastotoimenpiteet. Yhteinen seudullinen tiekartta suunniteltiin ja hyväksyttiin vuonna 2019.

 Seudullisen ilmastotiekartan yhteiset toimenpiteet ovat:  

  • Eheä maankäyttö ja kestävä liikenne 
  • Uudistuva energiantuotanto ja -kulutus 
  • Resurssiviisas  tuotanto ja kuluttaminen
  • Sopeutuva kaupunkiseutu 
  • Kehittyvä ilmastotyö 

Ilmastotyö huomioidaan seutuyhteistyössä laajalti

Ilmastotyötä tehdään kaupunkiseudulla laaja-alaisesti. Ilmastotoimenpiteet sisältyvät kaupunkiseudun  ilmastostrategiaan, seutustrategiaan, 2040-rakennesuunnitelmaan, MAL-sopimuksiin, liikennejärjestelmätyöhön sekä monenlaisiin kehittämisohjelmiin. 

Tampereen kaupunkiseudun kunnat kuuluvat kansalliseen HINKU-verkostoon ja kaupunkiseudun kuntayhtymä on HINKU-foorumissa kumppanina.  

Kohti hiilineutraalia kaupunkiseutua 2030 -esite

Ilmastotyön aineistoja

Lisätietoja:

Antti Lippo

Kehittämispäällikkö

050 463 0732

antti.lippo@tampereenseutu.fi