Virkistysreitit

Seutuyhteistyönä kehitetään ulkoilureittien ja virkistysalueiden seudullista verkostoa, joka on valmistuessaan ensimmäinen laatuaan Suomessa. Nykyisiä ulkoilureittejä parannetaan ja niitä yhdistetään kuntien välillä. Lisäksi perustetaan uusia reittejä ja virkistysalueiden kohokohtia.


Seudullisia ulkoilureittejä kehitetään seututyöryhmien ohjauksessa. Käytännön työ tehdään kunnissa, kun ne kunnostavat omia reittejään ja virkistysalueitaan. Kokonaisuudessaan seutureittiverkoston arvioidaan olevan valmis kymmenen vuoden kuluttua.


Työn tavoitteena on parantaa luonnossa liikkumisen mahdollisuuksia ja tukea seudun asukkaiden hyvinvoitia. Luonnossa liikkuminen on terveellistä, rentouttavaa ja ympäristöystävällistä. Toimivat ja turvalliset
virkistysalueet ovat vetonauloja seudun tapahtumille ja matkailulle.

Tutustu Tampereen kaupunkiseudun ulkoilu- ja virkistysalueisiin kuntien sivuilla