MAL-sopimus

Maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimukset (MAL) ovat valtion ja Tampereen kaupunkiseudun kuntien välisiä yhteistyösopimuksia. MAL-sopimuksessa sovitaan kaupunkiseudun pitkäjänteisestä kehittämisestä ja rahoituksesta neljän vuoden ajaksi.

Tällä sivulla voit tutustua nykyisen ja aiempien MAL-sopimusten sisältöön. Nykyinen sopimuskausi on jo neljäs. Ensimmäinen MAL-sopimus solmittiin vuonna 2011.

MAL-sopimus 2020-2023 

Sopimus on jatkoa 2019 päättyneelle MAL-sopimukselle. Sen päätavoitteena on edistää eheää ja toimivaa yhdyskuntarakennetta, riittävää asuntotuotantoa ja kestäviä kulkumuotoja kaupunkiseudulla.  Sopimus vahvistaa kuntien keskinäistä yhteistyötä myös kansallisten tavoitteiden, kuten Hiilineutraali Suomi –tavoitteen saavuttamisessa. 

Valtioneuvosto hyväksyi neljännen MAL-sopimuksen 8.10.2020. Sopimus hyväksyttiin kaupunkiseudun kuntien valtuustoissa aiemmin syksyllä 2020.

Kohti hiilineutraaleja kaupunkiseutuja – tiedote MAL-sopimuksista

Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä, ympäristöministeri Krista Mikkonen, liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka, Tampereen pormestari Lauri lyly ja Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala MAL-sopimuksen allekirjoitustilaisuudessa.
Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä, ympäristöministeri Krista Mikkonen, liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka, Tampereen pormestari Lauri lyly ja Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala MAL-sopimuksen allekirjoitustilaisuudessa 8.10.2020.

MAL-sopimus 2016-2019 

Tampereen kaupunkiseudun kuntien ja valtion välinen MAL-sopimus 2016-2019  allekirjoitettiin 9.6.2016. 

Sopimus on vahva kannanotto osapuolten halusta toteuttaa kestävän yhdyskuntarakenteen hankkeita. Valtion merkittävä panos mm. raitiotien rahoitukseen tukee monipuolista asuntotuotantoa ja palvelujen saavutettavuutta. Elinvoimaa vahvistetaan parantamalla ulkoisia yhteyksiä ja tukemalla elinkeinojen sijoittumista ja digitalisaatiota. 

Sopimuksen 2016-2019 seuranta 

MAL-aiesopimus 2013-2015 

Tampereen kaupunkiseudun kuntien ja valtion välinen MAL-aiesopimus 2013-2015 allekirjoitettiin 7.2.2013.  Sopimuksella maankäyttöyhteistyön sitovuutta lisättiin, maankäytön toteuttaminen ja liikenne kytkettiin entistä tiiviimmin yhteen sekä ARA-vuokra-asuntotuotantoa vahvistettiin.

Sopimuksen 2013-2015 seuranta 

MAL-aiesopimus 2011-2012 

Ensimmäisen laaja-alainen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus allekirjoitettiin Tampereen kaupunkiseudun kuntien ja valtion välillä 2.3.2011. Sopimus oli kaksivuotinen ja sillä ohjattiin yhteisin toimenpitein kaupunkiseudun maankäyttöä, asuntotuotantoa ja liikennejärjestelmän kehittämistä tehokkaan ja kestävän kaupunkirakenteen suuntaan.