Seutuhallitus

Seutuhallitus johtaa seutuyhteistyön toteutusta ja toimeenpanoa seutustrategian pohjalta. Seutuhallitus käynnistää seudullisia yhteistyöhankkeita, tekee jäsenkunnille esityksiä seudullisista ratkaisuista ja seuraa toimeenpanoa. Lisäksi seutuhallitus vastaa kuntayhtymän talouden ja hallinnon järjestämisestä.

Seutuhallituksen esityslista liitteineen julkaistaan tällä verkkosivustolla viikkoa ennen kokousta.

Seutuhallitus 2021

Seutuhallituksen kokoukset vuonna 2021

Seutuhallitus kokoontuu vuonna 2021 vielä seuraavasti:
27.10., 24.11. ja 22.12.

Kokoukset alkavat kello 8.15.

Seutuhallituksen kokoukset vuonna 2022

Seutuhallitus kokoontuu vuonna 2022 seuraavasti:
26.1., 23.2., 30.3., 27.4., 25.5., 29.6., (heinäkuussa ei kokousta), 31.8., 28.9., 26.10., 30.11., 21.12.

Kokoukset alkavat kello 9.00.

Seutuhallituksen kokousmateriaalit ja pöytäkirjat

Tulevan kokouksen materiaalit ja uusimpien kokousten pöytäkirjat löydät tästä linkistä:

Kokousmateriaalit ja pöytäkirjat

Seutuhallituksen tarkastetut pöytäkirjat julkaistaan sähköisinä tällä sivustolla. Pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu viimeistään seutuhallituksen seuraavan kokouksen yhteydessä, ellei toisin ilmoiteta. Oikaisuvaatimusohjeet on liitetty pöytäkirjaan. Nähtävillä ovat kuluvan ja edellisen vuoden pöytäkirjat. Pöytäkirjoihin pääset vasemmalta sivuvalikosta.

Päivi Nurminen

Seutujohtaja

040 754 3692

paivi.nurminen@tampereenseutu.fi

Juhani Pohjonen

Seutusihteeri

040 587 8557

juhani.pohjonen@tampereenseutu.fi