Seutuhallitus

Seutuhallitus johtaa seutuyhteistyön toteutusta ja toimeenpanoa seutustrategian pohjalta. Seutuhallitus käynnistää seudullisia yhteistyöhankkeita, tekee jäsenkunnille esityksiä seudullisista ratkaisuista ja seuraa toimeenpanoa. Lisäksi seutuhallitus vastaa kuntayhtymän talouden ja hallinnon järjestämisestä.

Seutuhallituksen esityslista liitteineen julkaistaan tällä verkkosivustolla viikkoa ennen kokousta.

Seutuhallituksen kokoukset vuonna 2021

Seutuhallitus kokoontuu vuonna 2021 seuraavasti:
27.1., 24.2., 31.3., 28.4., 26.5., 30.6., (heinäkuussa ei kokousta), 25.8., 29.9., 27.10., 24.11. ja 22.12.

Kokoukset alkavat kello 8.15.

Kokousmateriaalit ja pöytäkirjat

Päivi Nurminen

Seutujohtaja

040 754 3692

paivi.nurminen@tampereenseutu.fi

Juhani Pohjonen

Seutusihteeri

040 587 8557

juhani.pohjonen@tampereenseutu.fi

Tulevat kokoukset

keskiviikko 27.1.2021

keskiviikko 24.2.2021

keskiviikko 31.3.2021

keskiviikko 28.4.2021

keskiviikko 26.5.2021

keskiviikko 30.6.2021

keskiviikko 25.8.2021

keskiviikko 29.9.2021

keskiviikko 27.10.2021

keskiviikko 24.11.2021

keskiviikko 22.12.2021

Seutuhallituksen pöytäkirjat

Seutuhallituksen tarkastetut pöytäkirjat julkaistaan sähköisinä tällä sivustolla. Pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu viimeistään seutuhallituksen seuraavan kokouksen yhteydessä, ellei toisin ilmoiteta. Oikaisuvaatimusohjeet on liitetty pöytäkirjaan. Nähtävillä ovat kuluvan ja edellisen vuoden pöytäkirjat. Pöytäkirjoihin pääset vasemmalta sivuvalikosta.