Seutuhallitus

Seutuhallitus johtaa seutuyhteistyön toteutusta ja toimeenpanoa seutustrategian pohjalta. Seutuhallitus käynnistää seudullisia yhteistyöhankkeita, tekee jäsenkunnille esityksiä seudullisista ratkaisuista ja seuraa toimeenpanoa. Lisäksi seutuhallitus vastaa kuntayhtymän talouden ja hallinnon järjestämisestä.

Seutuhallituksen esityslista liitteineen julkaistaan tällä verkkosivustolla viikkoa ennen kokousta.

Seutuhallituksen kokous 28.10.2020

Kokouksen materiaalit

Seutuhallituksen kokoukset vuonna 2020

Seutuhallitus kokoontuu vuonna 2020 seuraavasti:
29.1., 4.3., 25.3., 29.4., 27.5., 17.6., (heinäkuussa ei kokousta), 26.8., 30.9., 28.10., 25.11. ja 16.12.

Kokoukset alkavat kello 8.15.

Kokousmateriaalit ja pöytäkirjat

Päivi Nurminen

Seutujohtaja

040 754 3692

paivi.nurminen@tampereenseutu.fi

Juhani Pohjonen

Seutusihteeri

040 587 8557

juhani.pohjonen@tampereenseutu.fi

Seutuhallituksen pöytäkirjat

Seutuhallituksen tarkastetut pöytäkirjat julkaistaan sähköisinä tällä sivustolla. Pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu viimeistään seutuhallituksen seuraavan kokouksen yhteydessä, ellei toisin ilmoiteta. Oikaisuvaatimusohjeet on liitetty pöytäkirjaan. Nähtävillä ovat kuluvan ja edellisen vuoden pöytäkirjat. Pöytäkirjoihin pääset vasemmalta sivuvalikosta.