Kuntayhtymän talous

Yhtymäkokous hyväksyy vuosittain kuntayhtymälle toiminnalliset tavoitteet ja talousarvion sekä taloussuunnitelman kolmelle vuodelle. Lisäksi yhtymäkokous vahvistaa tilinpäätöksen ja käsittelee arviointikeromuksen.

Seututoimiston työ rahoitetaan pääsääntöisesti jäsenkuntien maksuilla. Hankkeisiin etsitään myös ulkopuolista rahoitusta.

MAL-verkoston rahoitus perustuu jäsenseutujen, ministeriöiden sekä mm. ARA:n ja Suomen kuntaliiton maksuosuuksiin.

Talousarvio

Tilinpäätös

Arviointikertomus