Tulevaisuuden kaupunkiseutu on koti noin puolelle miljoonalle asukkaalle. Se on Suomen toiseksi suurin kaupunkiseutu. Rakennamme seutua toimivaksi kokonaisuudeksi, jossa kuntarajat eivät häiritse arkea.

Kaupungistuminen muovaa seudun tulevaisuutta. Sitä tehdään kestävän kasvun periaattein – sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävin keinoin.

Kaupunkiseutu tiivistyy, nousee raiteille ja kasvaa ylöspäin. Kestävyyttä on myös tapa toimia, yhdessä. Tulevaisuus suunnitellaan, päätetään ja toteutetaan yhdessä kuntien ja sidosryhmien kanssa. Myös suora asukasosallistuminen toimii tulevaisuuden kaupunkiseudulla. 

Tampereen seutu kytkeytyy muihin alueisiin yhä tiiviimmin kansallisesti ja kansainvälisesti. Suomen kasvukolmio, Eurooppa ja maailma ovat tulevaisuudessa yhä enemmän osa arkeamme.

Seudullisen suunnittelun työvälineitä ovat seutustrategia, rakennesuunnitelma, MAL-sopimus ja Hiilineutraali Tampereen seutu -ohjelma. Tulevaisuuden ennakoinnin avulla lisäämme ymmärrystä maailman menosta.