Ilmoitus yksityisen päiväkoti- tai ryhmäperhepäiväkotitoiminnan lopettamisesta

Yksityiset päiväkodit ja ryhmäperhepäiväkodit ilmoittavat kunnan valvovalle viranomaiselle toiminnan lopettamisesta jolloin viranomainen poistaa toimijan hyväksyttyjen varhaiskasvatuspalveluiden toimijoiden listalta sekä poistaa yksikön tiedot internet sivuilta.

Päiväkodit toimittavat lisäksi kunnan viranomaiselle ilmoituksen yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen lopettamisesta, jonka kunnan viranomainen toimittaa alkuperäisenä aluehallintovirastoon. Tuottajan tiedot poistetaan aluehallintoviraston rekisteristä.