Tampereen kaupunkiseudun kunnat varautuvat ilmastoriskeihin ennalta. Riskejä kartoitetaan ja niihin varaudutaan suunnittelussa ja päätöksenteossa. Varautuminen ja sopeutuminen on välttämätöntä, vaikka maailmanlaajuinen kasvihuonekaasupäästöjen määrä saataisiinkin lähiaikoina selvään laskuun.

Ihmiskunnan toimien seurauksena voimistunut kasvihuoneilmiö on jo muuttanut ilmakehän koostumusta, saanut aikaan muutoksia ilmastojärjestelmässä ja nostanut maapallon lämpötilaa. Päästämällä ilmakehään lisää kasvihuonekaasuja olemme nopeasti voimistamassa kasvihuoneilmiötä ja siten lämmittämässä maapalloa. Lämpenemisen riskit ja vaikutukset ovat sitä suuremmat, mitä enemmän ilmasto lämpenee. Siksi tärkeintä on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen.

Maailmanlaajuinen ilmaston lämpeneminen näkyy Suomessakin. Suomen keskilämpötila on noussut noin kaksi astetta 1800-luvun lopun jälkeen. Lämpeneminen on ollut voimakkainta talvella.

Ilmastonmuutoksen myötä syntyviä keskeisimpiä sää- ja ilmastoriskejä ja niiden vaikutuksia Tampereen kaupunkiseudulla ovat mm.

  • äärimmäisten hellejaksojen yleistyminen ja lämpötilojen kohoaminen sietokyvyn yläpuolelle
  • kesän kuivuuksien lisääntyminen ja veden niukkuus
  • rankkasateet ja niiden aiheuttamat hulevesitulvat
  • voimakkaiden myrskyjen lisääntyminen ja niiden vahingot ympäristölle
  • lajien ja taudinaiheuttajien levinneisyyksien muutokset
  • ilmastonmuutoksen etenemisen myötä muualta tänne heijastuvat vaikutusketjut esimerkiksi toimitusketjuihin, huoltovarmuuteen, hintoihin ja ihmisten ja eläinten muuttoliikkeisiin.

Riskejä voi vähentää merkittävästi varautumalla ennalta, hyvän sään aikana. On helpompaa ja halvempaa ennaltaehkäistä vahinkoja kuin korjata niitä. Viisas varautuminen voi tuottaa myös hyötyjä esimerkiksi terveydelle, viihtyisyydelle ja luonnolle.

Meistä jokainen voi auttaa varautumaan ilmastoriskeihin. Sopeutumisen suunnitteluun tarvitaankin mukaan kuntia, yrityksiä, järjestöjä ja kansalaisia.

Tampereen kaupunkiseutu on tuottanut ja koonnut erilaisia työkaluja, jotka auttavat tunnistamaan ilmastoriskejä ja niiden vaikutuksia sekä tukevat varautumisen ja sopeutumisen suunnittelua eri toimialoilla ja organisaatioissa.

Materiaalit ja työkalut:

Riskikorttien tukimateriaali: interaktiivinen taulukko

Lisätiedot:  

Antti Lippo

Kehittämispäällikkö

050 463 0732

antti.lippo@tampereenseutu.fi