Ennakoinnin käsitteitä

Megatrendi: Kehityksen suuri aalto tai linja, ilmiöiden tunnistettava ja selkeän historian omaava yhtenäinen kokonaisuus, jolla on selkeä kehityssuunta. 
Esimerkkejä: kaupungistuminen, väestörakenteen muutos, ilmastonmuutos, teknologian sulautuminen kaikkeen, talousjärjestelmä etsii suuntaa, verkostomainen valta voimistuu 

Trendi: Pitkän ajanjakson kuluessa tapahtuva tarkasteltavan ilmiön yleinen kehityssuunta, suuntaus tai muutoksen kaava.
Esimerkkejä: luonnon monimuotoisuuden väheneminen, veganismi, yritysten hiilineutraalius tavoitteet, itsepalvelukassat ja kassattomat kaupat, heimoutuminen 

Heikko signaali: Merkki mahdollisesti nousevasta teemasta, joka saattaa olla tulevaisuudessa merkittävä. Heikot signaalit voivat lisäksi olla uutta trendiä ennakoivia noususignaaleja ja vanhan trendin laskusignaaleja. Usein tämän päivän heikot signaalit saattavat naurattaa meitä.
Esimerkkejä: objektiivinen lähdekritiikki somessa, ihmiset valmiita menemään vankilaan ilmastonmuutosta vastustaakseen, kuluttajien marja- ja sienipörssit, rivitalojen kasvanut kysyntä koronavuonna. 

Villi kortti: Yllättävästi ilmaantuva muutostekijä, joka muuttaa tapahtumien kehityskulun epävarmaksi. Villillä kortilla ei ole historiaa, ts. sen tapahtumista ei voida ennakoida minkäänlaisten historiallisten/aikasarjoihin liittyvien ilmiöiden tai lainomaisuuksien avulla.
Esimerkkejä: raskaan teollisuuden paluu, aktivistiterrorismi, älymaaseutu, avaruusturismi, deglobalisaatio, ilmastopakolaisuus,  

Musta joutsen: Odottamattoman ja äärimmäisen harvinainen tapahtuma, jolla on dramaattisia seurauksia, mutta jota on käytännössä mahdotonta ennustaa.
Esimerkkejä: 9/11 terroristi-iskut, Neuvostoliiton hajoaminen, koronapandemia 

Muutosajurit: Yhteiskunnan tai sitä laajemman tason ilmiöt, jotka suuntaavat päätöksentekoa ja valintoja, mutta jotka eivät välttämättä jatku tulevaisuudessa samassa mielessä kuin ”trendit” ja ”megatrendit”. Muutosajureilla ei oikeastaan ole suuntaa, mutta silti nämä ilmiöt toimivat joko tietoisella tai tiedostamattomalla tasolla päätöksenteon ja valintojen taustalla.
Esimerkkejä: ääripäiden korostuminen, elämäntapojen muutokset, syrjäytyminen, monikulttuurisuus, monitieteisyys.