Tule keskustelemaan kansalaispaneeliin!

Kansalaispaneelissa seudun asukkaat pääsevät kertomaan omia mielipiteitään ja kuulemaan muiden ajatuksia seutua ja sen kehittämistä koskevista aiheista. Keskusteluista muodostuu aineisto, jota kunnat voivat hyödyntää suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Suuren seutukeskustelun teemana on kestävä liikkuminen

Kansalaispaneelin keskustelut käydään digitaalisessa ympäristössä. Osa niistä on etäyhteyksin toteutettavia ryhmäkeskusteluja ja osa ajasta ja paikasta riippumatonta kirjoitettua verkkokeskustelua. Asukkaat saavat keskustelua varten tietopaketin aiheesta ja pääsevät keskustelun aikana vaihtamaan mielipiteitä muiden osallistujien kanssa. Keskustelua ohjaavat moderaattoreina kuntien työntekijät, jotka ovat käyneet Erätauko-dialogikoulutuksen.

Suuri seutukeskustelu on alkuvuonna 2022, ja sen aiheena on kestävä liikkuminen.

Kansalaispaneelin osallistujat kutsutaan satunnaisotannalla Tampereen kaupunkiseudun asukkaista. Keskusteluihin toivotaan saavan noin 500 henkilöä eri puolilta kaupunkiseutua.


  • Kaupunkiseudun digitaalinen kansalaispaneeli on Tampereen kaupunkiseudun ja Tampereen kaupungin yhteinen dialogisuutta, digitaalisuutta ja kuntalaisten osallisuutta edistävä hanke.
  • Hankkeen rahoittajana on valtiovarainministeriö.
  • Hankkeen toteutusaika on 4.1.2021–30.10.2022.

Lisätiedot:

Antti Lippo

Kehittämispäällikkö

050 463 0732

antti.lippo@tampereenseutu.fi

Johanna Kurela
Suunnittelija
johanna.kurela@tampere.fi