Digitaalinen kansalaispaneeli -hanke

Tampereen kaupunkiseudun digitaalinen kansalaispaneeli -hankkeessa etsitään uudenlaisia keinoja kuulla seudun asukkaiden näkemyksiä ja tuoda niitä mukaan suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Suuressa seutukeskustelussa puhuttiin seudulla liikkumisesta

Digitaalinen kansalaispaneeli -hankkeen järjestämässä suuressa seutukeskustelussa seudun asukkaat pääsivät kertomaan omia mielipiteitään ja kuulemaan muiden ajatuksia seudun kehittämistä koskevista aiheista. Maalis-huhtikuussa 2022 käydyn, ensimmäisen seutukeskustelun aiheena oli seudulla liikkuminen.

Suuri seutukeskustelu koostui etäyhteyksin toteutettavista ryhmäkeskusteluista ja kirjoitetusta verkkokeskustelusta. Keskustelujen tuloksena syntyi aineisto, jota kunnat voivat hyödyntää suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Kirjoitettu verkkokeskustelu käytiin 28.3. – 14.4.2022. Keskustelua voi käydä lukemassa Otakantaa.fi-palvelussa.

Ryhmäkeskustelut käytiin maaliskuussa 2022. Niihin osallistui yli 400 seudun asukasta.
Tutustu keskustelujen tiiviiseen koosteeseen tästä.

Suuren seutukeskustelun tuloksia esiteltiin webinaarissa 4.10.2022. Tutustu seminaarin aineistoon tästä.

Kansalaispaneeliin osallistumisen tietosuojaseloste

Digitaalista kansalaispaneelia esiteltiin Seutu keskustelee -webinaarissa 18.5.2021

Alta voit ladata itsellesi webinaarin esitykset:

Dialogisuus lisää asukkaiden osallisuutta

Dialogisuus on menetelmä, jolla voi vahvistaa kuntien ja asukkaiden välistä yhteisymmärrystä ja osallisuutta. Menetelmää hyödyntävässä “kansalaispaneelissa” seudun asukkaat keskustelevat yhteisestä aiheesta koulutetun moderoijan ohjaamana. Osallistujat saavat keskustelua varten tietopaketin aiheesta ja pääsevät vaihtamaan mielipiteitä muiden osallistujien kanssa. Keskustelun ohjaaja vastaa siitä, että osallistujat noudattavat keskustelun yhteisiä sääntöjä ja pysyvät aiheessa. Keskustelua voi seurata myös kirjuri.

Hankkeen päättymisen jälkeen kunnilla on mahdollisuus tuottaa keskusteluja omilla, kuntakohtaisilla teemoilla.


  • Kaupunkiseudun digitaalinen kansalaispaneeli on Tampereen kaupunkiseudun ja Tampereen kaupungin yhteinen dialogisuutta, digitaalisuutta ja kuntalaisten osallisuutta edistävä hanke.
  • Hankkeen rahoittajana on valtiovarainministeriö.
  • Hankkeen toteutusaika on 4.1.2021–30.10.2022.

Lisätiedot:

Antti Lippo

Kehittämispäällikkö

050 463 0732

antti.lippo@tampereenseutu.fi

Johanna Kurela
Suunnittelija
johanna.kurela@tampere.fi