Kansalaispaneeli

Digitaalinen kansalaispaneeli on uudenlainen keino kuulla seudun asukkaiden näkemyksiä ja tuoda niitä mukaan suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Digitaalisessa kansalaispaneelissa seudun asukkaat keskustelevat moderaattoreiden avulla seudullisesti tärkeästä aiheesta. Keskusteluissa saadaan esiin uutta asukaskokemustietoa, jota voidaan hyödyntää suunnittelussa. Kuulemalla asukkaita kansalaispaneeli myös lisää molemminpuolista ymmärrystä kunnan ja sen asukkaiden välillä.

Suuren seutukeskustelun teemana on kestävä liikkuminen

Kansalaispaneelin ensimmäiset testikeskustelut käydään ensi syksynä. Alkuvuonna 2022 vuorossa on suuri seutukeskustelu, jonka aiheena on kestävä liikkuminen. Tämän jälkeen kunnilla on mahdollisuus testata kansalaispaneelia ja sille toteutettavaa digiosallistumisen alustaa ja tuottaa sillä keskusteluja omilla, kuntakohtaisilla teemoilla.

Digitaalista kansalaispaneelia esiteltiin Seutu keskustelee -webinaarissa 18.5.

Alta voit ladata itsellesi webinaarin esitykset:

Dialogisuus lisää asukkaiden osallisuutta

Dialogisuus on menetelmä, jolla voi vahvistaa kuntien ja asukkaiden välistä yhteisymmärrystä ja osallisuutta. Menetelmää hyödyntävässä kansalaispaneelissa seudun asukkaat keskustelevat yhteisestä aiheesta koulutetun moderoijan ohjaamana. Osallistujat saavat keskustelua varten tietopaketin aiheesta ja pääsevät vaihtamaan mielipiteitä muiden osallistujien kanssa. Keskustelun ohjaaja vastaa siitä, että osallistujat noudattavat keskustelun yhteisiä sääntöjä ja pysyvät aiheessa. Keskustelua voi seurata myös kirjuri.

Kansalaispaneelin osallistujat kutsutaan satunnaisotannalla Tampereen kaupunkiseudun asukkaista. Keskusteluihin toivotaan saavan noin 500 henkilöä eri puolilta kaupunkiseutua.


  • Kaupunkiseudun digitaalinen kansalaispaneeli on Tampereen kaupunkiseudun ja Tampereen kaupungin yhteinen dialogisuutta, digitaalisuutta ja kuntalaisten osallisuutta edistävä hanke.
  • Hankkeen rahoittajana on valtiovarainministeriö.
  • Hankkeen toteutusaika on 4.1.2021–30.10.2022.

Lisätiedot:

Antti Lippo

Kehittämispäällikkö

050 463 0732

antti.lippo@tampereenseutu.fi

Johanna Kurela
Suunnittelija
johanna.kurela@tampere.fi