Kansalaispaneeli

Digitaalinen kansalaispaneeli on uudenlainen keino kuulla seudun asukkaiden näkemyksiä ja tuoda niitä mukaan suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Digitaaliseessa kansalaispaneelissa seudun asukkaat keskustelevat moderaattoreiden avulla seudullisesti tärkeästä aiheesta. Keskusteluissa saadaan esiin uutta asukaskokemustietoa, jota voidaan hyödyntää suunnittelussa ja päätöksenteossa. Osallistamalla ja kuulemalla asukkaita kansalaispaneeli myös lisää molemminpuolista ymmärrystä kunnan ja sen asukkaiden välillä.

Suuren seutukeskustelun teemana on kestävä liikkuminen

Kansalaispaneelin ensimmäiset testikeskustelut käydään kevään 2021 aikana. Hanke huipentuu alkuvuonna 2022 pidettävään suureen seutukeskusteluun, jonka aiheena on kestävä liikkuminen. Tämän jälkeen kunnilla on mahdollisuus testata kansalaispaneelia ja sille toteutettavaa digiosallistumisen alustaa ja tuottaa sillä keskusteluja omilla, kuntakohtaisilla teemoilla.

Hankkeen infowebinaari pidetään 18.5.2021 klo 13–14.30. Kutsumme webinaariin mukaan erityisesti niitä kuntien viranhaltijoita, jotka työskentelevät asukasosallisuuden parissa tai joiden työ liittyy kestävän liikkumisen kehittämiseen. Webinaariin toivotaan kuulolle myös kuntien työntekijöitä, jotka olisivat kiinnostuneet toimimaan moderaattoreina syksyn kansalaispaneelissa. Moderaattoreille on luvassa ilmainen Erätauko-koulutus, josta saa lisää tietoa webinaarissa.

Ilmoittaudu webinaariin tästä linkistä: https://elomake.tampere.fi/lomakkeet/23072/lomake.html

Dialogisuus lisää asukkaiden osallisuutta

Dialogisuus on menetelmä, jolla voi vahvistaa kuntien ja asukkaiden välistä yhteisymmärrystä ja osallisuutta. Menetelmää hyödyntävässä kansalaispaneelissa seudun asukkaat keskustelevat yhteisestä aiheesta koulutetun moderoijan ohjaamana. Osallistujat saavat keskustelua varten tietopaketin aiheesta ja pääsevät vaihtamaan mielipiteitä muiden osallistujien kanssa. Keskustelun ohjaaja vastaa siitä, että osallistujat noudattavat keskustelun yhteisiä sääntöjä ja pysyvät aiheessa. Keskustelua voi seurata myös kirjuri.

Kansalaispaneelin osallistujat kutsutaan satunnaisotannalla Tampereen kaupunkiseudun asukkaista. Keskusteluihin toivotaan saavan noin 500 henkilöä eri puolilta kaupunkiseutua.


  • Kaupunkiseudun digitaalinen kansalaispaneeli on Tampereen kaupunkiseudun ja Tampereen kaupungin yhteinen dialogisuutta, digitaalisuutta ja kuntalaisten osallisuutta edistävä hanke.
  • Hankkeen rahoittajana on valtiovarainministeriö.
  • Hankkeen toteutusaika on 4.1.2021–30.10.2022.

Lisätiedot:

Antti Lippo

Kehittämispäällikkö

050 463 0732

antti.lippo@tampereenseutu.fi

Johanna Kurela
Suunnittelija
johanna.kurela@tampere.fi