Kansalaispaneeli

Digitaalinen kansalaispaneeli on uudenlainen keino kuulla seudun asukkaiden näkemyksiä ja tuoda niitä mukaan suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Digitaalisessa kansalaispaneelissa seudun asukkaat keskustelevat moderaattoreiden avulla seudullisesti tärkeästä aiheesta. Keskusteluissa saadaan esiin uutta asukaskokemustietoa, jota voidaan hyödyntää suunnittelussa. Kuulemalla asukkaita kansalaispaneeli myös lisää molemminpuolista ymmärrystä kunnan ja sen asukkaiden välillä.

Suuren seutukeskustelun teemana oli liikkuminen

Maalis-huhtikuussa 2022 käydyn suuren seutukeskustelun aiheena oli seudulla liikkuminen. Keskusteluista koostetaan aineisto, jota kunnat voivat hyödyntää liikennejärjestelmän suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Hankkeen päättymisen jälkeen kunnilla on mahdollisuus testata kansalaispaneelia ja tuottaa sillä keskusteluja omilla, kuntakohtaisilla teemoilla.

Digitaalista kansalaispaneelia esiteltiin Seutu keskustelee -webinaarissa 18.5.2021

Alta voit ladata itsellesi webinaarin esitykset:

Dialogisuus lisää asukkaiden osallisuutta

Dialogisuus on menetelmä, jolla voi vahvistaa kuntien ja asukkaiden välistä yhteisymmärrystä ja osallisuutta. Menetelmää hyödyntävässä kansalaispaneelissa seudun asukkaat keskustelevat yhteisestä aiheesta koulutetun moderoijan ohjaamana. Osallistujat saavat keskustelua varten tietopaketin aiheesta ja pääsevät vaihtamaan mielipiteitä muiden osallistujien kanssa. Keskustelun ohjaaja vastaa siitä, että osallistujat noudattavat keskustelun yhteisiä sääntöjä ja pysyvät aiheessa. Keskustelua voi seurata myös kirjuri.


  • Kaupunkiseudun digitaalinen kansalaispaneeli on Tampereen kaupunkiseudun ja Tampereen kaupungin yhteinen dialogisuutta, digitaalisuutta ja kuntalaisten osallisuutta edistävä hanke.
  • Hankkeen rahoittajana on valtiovarainministeriö.
  • Hankkeen toteutusaika on 4.1.2021–30.10.2022.

Lisätiedot:

Antti Lippo

Kehittämispäällikkö

050 463 0732

antti.lippo@tampereenseutu.fi

Johanna Kurela
Suunnittelija
johanna.kurela@tampere.fi