Toimielimet ja toimintamalli

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymäkokous. Seutuhallitus johtaa seutuyhteistyön toteutusta ja toimeenpanoa seutustrategian pohjalta. Lisäksi seutuhallitus vastaa kuntayhtymän taloudesta ja hallinnon asianmukaisuudesta. Kuntajohtajakokous käsittelee seutuhallitukselle valmisteltavia asioita ja kuntajohtajat esittelevät ne omissa kunnissaan. Seudulliset työryhmät valmistelevat asioita omalla vastuualueellaan.

Yhteistyön rakenteet: yhtymäkokous - seutuhallitus - kuntajohtajakokous - seutuyksikkö; joka jakautuu työryhmiin.

Tutustu kuntayhtymän päätöksentekoon

Kuntayhtymän hallintosääntö ja perussopimus

Kuntayhtymän luottamushenkilöiden palkkiot ja kulukorvaukset

Kuntayhtymässä maksettavista luottamushenkilöiden palkkioista ja kustannusten korvaamisesta säädetään hallintosäännössä (45 – 52 §). Yhtymäkokous on 26.6.2013 päättänyt kuntayhtymän luottamushenkilöiden kokouspalkkiot ja vuosikorvaukset seuraavasti:

  • Seutuhallituksen puheenjohtajan vuosikorvaus on 4 000 euroa
  • Seutuhallituksen 1. ja 2. varapuheenjohtajan vuosikorvaus on 2 000 euroa
  • Muilta osin noudatetaan Tampereen kaupungin kokouspalkkiokäytäntöä.

Kuntayhtymä korvaa kokouksessa läsnä olleille jäsenille matkakustannukset ja ansiomenetyskorvaukset.

Lomakkeet

Alla olevasta linkistä löydät luottamushenkilön perustietolomakkeen. Lataa lomake ensin koneellesi ja täytä se huolellisesti (muista huomioida myös klikattavat neliökentät). Tallenna ja tulosta täyttämäsi lomake ja palauta se allekirjoitettuna ko. toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Juhani Pohjoselle. Jos on ongelmia, niin kokeile Chrome- tai Firefox-selainta.

Alla olevasta linkistä löydät sidonnaisuusilmoituslomakkeen. Lataa lomake ensin koneellesi ja täytä se huolellisesti (jokainen ilmoitettava asia omalle rivilleen). Tallenna ja tulosta täyttämäsi lomake ja palauta se allekirjoitettuna ko. toimielimen ensimmäisessä kokouksessa. Jos on ongelmia, niin kokeile Chrome- tai Firefox-selainta.

Alla olevasta linkistä löydät matkalaskulomakkeen. Lataa lomake ensin koneellesi ja täytä se huolellisesti. Tallenna ja tulosta täyttämäsi lomake ja palauta se allekirjoitettuna Juhani Pohjoselle. Jos on ongelmia, niin kokeile Chrome- tai Firefox-selainta.

Alla olevasta linkistä löydät oman auton käyttöilmoituslomakkeen. Lataa lomake ensin koneellesi ja täytä se huolellisesti. Tallenna ja tulosta täyttämäsi lomake ja palauta se allekirjoitettuna Juhani Pohjoselle. Jos on ongelmia, niin kokeile Chrome- tai Firefox-selainta.

Alla olevasta linkistä löydät palkkiolaskulomakkeen. Lataa lomake ensin koneellesi ja täytä se huolellisesti. Tallenna ja tulosta täyttämäsi lomake ja palauta se allekirjoitettuna Juhani Pohjoselle. Jos on ongelmia, niin kokeile Chrome- tai Firefox-selainta.

Alla olevasta linkistä löydät kulukorvauslaskulomakkeen. Lataa lomake ensin koneellesi ja täytä se huolellisesti. Tallenna ja tulosta täyttämäsi lomake ja palauta se allekirjoitettuna Juhani Pohjoselle. Jos on ongelmia, niin kokeile Chrome- tai Firefox-selainta.