Seutujohtajan viranhaltijapäätökset

Seutujohtajan oikaisuvaatimuskelpoiset päätökset julkaistaan tällä sivulla. Oikaisuvaatimusohje on päätösten liitteenä.

Seutujohtaja vastaa kuntayhtymän operatiivisesta johtamisesta. Seutujohtaja päättää mm. hankinnoista 60 000 euroon asti, valitsee alaisensa henkilöstön työsuhteeseen ja päättää tarvittavista muista kuntayhtymän operatiiviseen johtamiseen liittyvistä asioista. Seutuhallitus ottaa seutujohtajan vakinaiseen virkasuhteeseen.