Sopeutuva kaupunkiseutu

Sopeutuva kaupunkiseutu -hankkeessa ennakoidaan ilmastonmuutoksen riskejä ja parannetaan kaupunkiseudun valmiuksia varautua ja sopeutua muuttuvaan ilmastoon. Hankkeessa mm. laaditaan sopeutumiseen liittyviä suunnitteluperiaatteita seudun rakennesuunnitelman tueksi ja suunnitellaan sopeutumistoimenpiteitä kuntien kiinteistöjen ja infrastruktuurin osalta.

Mitä hankkeessa käytännössä tehdään?

  • Toteutetaan riskianalyysi ilmastonmuutoksen vaikutuksista kaupunkiseudulla ja laaditaan sen pohjalta riskikortit.  
  • Kerätään Bongaa ilmastonmuutos -kyselyllä asukkaiden havaintoja ilmastonmuutoksen vaikutuksista arkiympäristössä.  
  • Laaditaan strategisia tavoitteita ja suunnitteluperiaatteita ilmastonmuutokseen varautumiseksi ja sopeutumiseksi osana seudun rakennesuunnitelman päivitystyötä. 
  • Laaditaan kunnille työkaluja sopeutumistyön organisoimiseksi ja johtamiseksi osana kuntien Hinku-työtä ja osaksi Hinku-tiekarttoja.  
  • Tuotetaan viestintämateriaalia asukkaiden omatoimisen varautumisen ja sopeutumisen edistämiseksi.  

Riskianalyysit ja sopeutumisen työkalupakki toteutetaan vuorovaikutuksessa kansallisten ja alueellisten asiantuntijoiden kanssa hyödyntämällä mm. delfoi-paneelia ja asiantuntijatyöpajoja.  

Hankkeen toteutusaika on 28.4.2022–28.2.2023.

Sopeutuva kaupunkiseutu -hanke on saanut tukea ympäristöministeriöltä Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmasta, jonka rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (RRF).

Lisätiedot:  

Antti Lippo

Kehittämispäällikkö

050 463 0732

antti.lippo@tampereenseutu.fi

Lue lisää:

Ilmastonmuutokseen sopeutumisen haasteet ja mahdollisuudet:  
https://www.ilmasto-opas.fi/artikkelit/ilmastonmuutokseen-sopeutumisen-haasteet-ja-mahdollisuudet

Mitä ilmastonmuutos on? 
https://www.ilmasto-opas.fi/mita-ilmastonmuutos-on