Seutuhallitus painottaa hiilineutraalisuuden edistämistä ja tukee Pirkanmaan yhteisiä tavoitteita valtion vuoden 2021 budjettiin

Tampereen kaupunkiseudun seutuhallituksen pääteemat valtion vuoden 2021 talousarvioon ovat saavutettavuus, osaavan työvoiman saatavuus sekä kaupunkiseudun hiilineutraalisuus.

Seutuhallitus katsoo, että alueen saavutettavuutta voidaan parantaa erityisesti vauhdittamalla pääradan raideliikenteen nopeuttamista ja Suomirata–hankeyhtiön toiminnan käynnistymistä. Valtatiehankkeista Tampereen ja Oriveden välinen vt 9 on yhteisesti edistettävä tieliikennehanke.

Koulutuksen ja osaamisen saralla tärkeimmät talousarviotavoitteet ovat rahoitus teollisten oppimisympäristöjen kehittämiseen toiselta asteelta korkeakoulutukseen sekä hoiva-alan koulutuspaikkojen lisääminen kaupunkiseudulla. Hoiva-alalle tarvitaan lisää koulutettua työvoimaa, sillä alan ammattilaiset eläköityvät samaan aikaan kun hoivapalveluiden tarve ja mitoitus kasvavat.

Tampereen kaupunkiseudun seutuhallitus hyväksyi valtiolle esitettävät tavoitteet kokouksessaan 25.3. Kaupunkiseudulle tärkeää hiilineutraalisuutta edistetään parhaiten turvaamalla MAL4-sopimuksen rahoitus. Seutuhallitus esittää valtion budjettiin rahoitusta Tampereen raitiotiehen ja sen seudulliseen laajentamiseen, lähijunaliikenteeseen ja joukkoliikennetukeen.

– Kaupunkipolitiikan keskeinen sisältö on juuri kestävä liikkuminen raiteilla, busseilla sekä kävellen ja pyöräillen. Tämä vähentää myös yhteiskunnalle aiheutuvia liikkumattomuuden kustannuksia. Asian pitää näkyä myös valtion budjettirahoituksessa, toteaa seutujohtaja Päivi Nurminen.

Tampereen kaupunkiseudun edunvalvontatyö on järjestelmällistä ja aktiivista. Seutuhallitus ja kuntajohtajat käsittelevät yhteisiä tarpeita vuosittain. Edunvalvontaan kuuluvat mm. hallitusohjelmatavoitteet sekä vuosittaiset talousarviotavoitteet ja niiden esittely kansanedustajatapaamisissa sekä vaikuttajafoorumilla. Tavoitteita pohditaan myös yhdessä muiden edunvalvontatoimijoiden kanssa.

Valtion ensi vuoden budjetin valmistelu käynnistyy 7.4.2020 hallituksen kehysriihessä. Elokuussa valtiovarainministeriö julkaisee vuoden 2021 talousarvioehdotuksen, jota käsitellään syksyn aikana hallituksessa ja eduskunnassa. Eduskunta hyväksyy ensi vuoden talousarvion joulukuussa. Koronavirusepidemian aiheuttamia aikataulumuutoksia ei ole toistaiseksi tiedossa. Edunvalvontatoimijat keräävät tietoa myös koronavirusepidemiasta aiheutuvista poikkeuskustannuksista valtiolle.

Lisätietoja:
Seutujohtaja Päivi Nurminen
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä
p. 040 754 3692