Harjoittelijahaku: nuorisopalveluiden nykytilakuvaus etsii laatijaa!

Tampereen kaupunkiseutu etsii korkeakouluharjoittelijaa nuorisopalveluiden nykytilakuvauksen laadintaan.

Kaupunkiseutuyhteistyön yksi keskeisistä kehittämiskohteista ovat hyvinvointi- ja sivistyspalvelut, yhtenä osa-alueenaan nuorisotyö. Kuluneella valtuustokaudella nuorisotyön alueellinen koordinaatioryhmä vei läpi seudullisen nuorisotyön ohjelman, ja ohjelmakauden päätyttyä seudun sivistysjohtajista koostuva hyvinvointipalvelujen työryhmä asetti vuoden 2021 tavoitteeksi nuorisotyön nykytilakuvauksen laadinnan Tampereen kaupunkiseudulla. Nykytilakuvaus toimii sekä seudullisen kehittämisen että kuntien nuorisotyön kehittämisen apuvälineenä.

Harjoittelijan tehtävänä on tuottaa nykytilakuvaus Tampereen kaupunkiseudun kuntien nuorisotyöstä, peilata nykytilaa nuorisotyön tulevaisuuden näkymiin ja tunnistaa seudullisen yhteistyön paikkoja. Työssä kuvataan kuntien nuorisotyön yleiset lähtökohdat kunnallisena peruspalveluna, seudun kuntien nuorisopalvelujen hallinnollinen organisoituminen ja asema päätöksenteossa, kuntien nuorisotyön työmuodot ja resurssit sekä tahtotila seudulliselle yhteistyölle. Nykytilakuvaus laaditaan keräämällä tutkittua tietoa nuorisotyöstä, sen vaikuttavuudesta ja tulevaisuudesta Suomessa sekä vaadittavia tietoja seudun kunnista. Työssä tutustutaan myös voimassa olevaan lainsäädäntöön.

Harjoittelija toteuttaa elokuun 2021 aikana tulevaisuustyöpajan yhteistyössä Tampereen kaupunkiseudun kuntien asiantuntijoiden kanssa. Työpajassa rakennetaan nuorisotyön tulevaisuuskuvaa ja tunnistetaan seudullisen yhteistyön mahdollisuuksia. Lisäksi opiskelija laatii haastatteluja, joilla pyritään selvittämään nuorisotyön tilannetta ja toimintaa kohdekunnissa.

Harjoittelu kestää 4 kuukautta, ja harjoittelija sijoittuu Tampereen kaupunkiseudun seututoimistoon. Harjoittelijalta edellytetään vähintään maisteritason opintoja, kokemusta laadullisista tutkimusmenetelmistä ja kykyä tuottaa sujuvaa tekstiä. Eduksi katsotaan kokemus tilastoaineistoista ja -menetelmistä ja kokemus kuntien sivistyssektorilta tai nuorisotyöstä. Työ voi sopia myös gradun aiheeksi, tai harjoittelun aikana kerättyä aineistoa voi hyödyntää gradun tekoon. Varsinaista rahoitusta opinnäytetyöhön emme kuitenkaan tarjoa.

Harjoittelun aikana opiskelija on osa Tampereen kaupunkiseudun seututoimiston henkilökuntaa, ja hän ottaa osaa seututoimiston viikkopalavereihin asiantuntijana. Harjoittelija saa kokemusta seutuyhteistyöstä ja sivistyspalveluiden rakenteista ja prosesseista. Opiskelijan osaamisen kasvattamiseen osallistuvat koko seututoimisto ja vapaa-aikapalveluiden asiantuntijat Tampereen seudulla. Työtä ohjaavat seudun hyvinvointipalveluiden työryhmä sekä vapaa-aikajohtajien asiantuntijoista koostuva ryhmä. Opiskelijalla on myös oma ohjaaja ja tukihenkilö. Harjoittelun ajankohta on sovittavissa, mutta toivomme aloittamista jo huhtikuun aikana.

Lähetä hakemuksesi viimeistään 12.3. mennessä osoitteeseen: satu.kankkonen(at)tampereenseutu.fi
Tehtävästä lisätietoja antaa kehittämispäällikkö Satu Kankkonen: satu.kankkonen(at)tampereenseutu.fi

Työpaikan nimi: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä 
Ajankohta ja kesto: 4 kuukautta sopimuksen mukaan keväällä ja kesällä 2021.
Työn luonne: kokoaikatyö, kesätyö
Työaika: 36 h 15 min/ viikko
Palkka: 1250 €/ kk
Palkkaukseen liittyvät lisätiedot: Yliopiston myöntämä harjoittelutuki vaaditaan.
Sijainti: Pirkanmaa, Tampereen kaupunkiseutu.
Viimeinen hakupäivä: 12.3.2021
Koulutusala: Yhteiskunta- ja hallintotieteet, kasvatustiede, sosiaali- ja käyttäytymistieteet

Tampereen kaupunkiseudun kunnat kehittävät kaupunkiseutua viihtyisäksi ja toimivaksi. Kaupunkiseutu on Suomen kakkoskeskus, monipuolinen ja nopeasti kasvava. Visionamme on olla yhdessä tekemisen edelläkävijä ja kansainvälinen älykkään kasvun keskus. Seutuyhteistyötä organisoi Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä; Tampellassa sijaitseva noin 10 hengen asiantuntijaorganisaatio.

Merja Nordling

Hyvinvointipäällikkö

040 588 1902

merja.nordling@tampereenseutu.fi