Koronavuonna kuntayhtymässä kehitettiin virkistysreittejä

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän tulevaisuustyö jatkui vuonna 2020 aktiivisena koronasta huolimatta. Vuoden aikana kehitettiin muun muassa seudun virkistysreittejä ja kestävää liikkumista.

Kuntayhtymän työ jatkui aktiivisena vuonna 2020, vaikka työskentely tapahtui etänä koronapandemian takia. Tuoreen tilinpäätöksen mukaan toiminta onnistui hyvin; vuoden 2020 toiminnallisista tavoitteista 18 toteutui kokonaan (72 %) ja 5 tavoitetta toteutui pääosin tai osittain (20 %). Kaksi tavoitetta jäi toteutumatta (8 %).

Vuonna 2020 seututyössä painottuivat kestävä kasvu, kaupunkipolitiikka ja hyvinvointityö. Liikkumista vauhditettiin kävelyn ja pyöräilyn ohjelmatyöllä, seuturatikan yleissuunnitelmalla sekä vuoden lopussa käynnistyneellä seudullisen lähijunaliikenteen suunnittelulla. Lisäksi kehitettiin kuntalaisten lähivirkistysmahdollisuuksia.

”Koronavuosi todisti Seutuliike-teeman alla tehdyn ulkoilureittien ja virkistysalueiden kehittämisen hyvin tärkeäksi. Myös vesistö- ja satamapalvelujen kysyntä kasvoi, ja siihen vastattiin ottamalla yhteinen askel tavoitteellisemman seudullisen satamatyön suuntaan”, seutujohtaja Päivi Nurminen kertoo.

Kuntayhtymän talous pysyi tasapainoisena

Kaupunkiseudun asuntopolitiikkaa tukemaan valmisteltiin asumisen laaja tilannekuva. Suunnittelu jatkuu vuonna 2021 kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon, asumisen laatuun sekä asuinalueiden eriytymisen ehkäisemiseen keskittyen.

Myös tärkeä kaupunkipolitiikan väline, MAL4-sopimus, hyväksyttiin kaikkien kuntien valtuustoissa. Sen toimenpiteet vievät kaupunkiseutua selkeästi kohti Suomen toista metropolia.

Tilinpäätöksen mukaan kuntayhtymän talous pysyi vuonna 2020 hyvin tasapainossa. Tilinpäätös oli n. 28000 euroa ylijäämäinen. Kuntayhtymän kautta organisoidun seutuyhteistyön laajuus vuonna 2020 oli noin 1,0 miljoonaa euroa.

Kolme kärkitavoitetta valtion 2022 budjettiin:

Seutuhallitus hyväksyi 31.3.2021 kokouksessaan Tampereenseudun kärkitavoitteet valtion budjettiin 2022. Kärkitavoitteita on valmisteltu yhdessä Pirkanmaan edunvalvontatoimijoiden kanssa.

Tampereen kaupunkiseudun kärkitavoitteet ovat:

1. Kilpailukykyiset yhteydet
– Helsinki–Tampere-ratayhteys, Tampereen henkilöratapiha, valtatie 9 ja Tampere–Pirkkala-lentokenttä

2. Osaavan työvoiman saatavuus, erityisesti teollisuudessa
– Teolliset oppimisympäristöt ja pienyritysten investointituki

3. Vihreä siirtymä
– Kestävän kaupunkiliikenne; raitiotie, lähijunaliikenne ja joukkoliikennetuki

”Tavoitteiden kautta viestimme valtion päätöksentekoon siitä, millaiseksi Suomen kakkoskeskusta halutaan rakentaa. Asialla on siis kansallinen merkitys”, seutujohtaja Päivi Nurminen sanoo.

Kärkitavoitteiden linjaus on osa kuntayhtymän edunvalvontatyötä. Tavoitteet toimivat vaikuttamistyön apuna muun muassa kansanedustajatapaamisissa ja edunvalvontafoorumeilla. Viestit on valmisteltu yhdessä Pirkanmaan edunvalvontatoimijoiden kanssa. Toimijoita ovat Tampereen kaupunki, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, Tampereen kauppakamari, BusinessTampere, Pirkanmaan liitto ja Pirkanmaan yrittäjät.

”Yhteistyö edunvalvontatoimijoiden kanssa on äärimmäisen tärkeää. Olennaista on myös edunvalvonnan jatkuvuus – tavoitteet eivät saa vaihtua vuosittain”, Nurminen muistuttaa.

Lisätiedot:

Päivi Nurminen

Seutujohtaja

040 754 3692

paivi.nurminen@tampereenseutu.fi